3. novembra 2017

Vráti sa “maďarská karta” na Slovensko cez Katalánsko ?

Od Igor Cibula

Posledný vývoj v Katalánsku zosilnil hlasy predstaviteľov mimoparlamentnej Strany maďarskej komunity (SMK), ktorá už od svojho prvopočiatku deklaruje názor, že Maďari na Slovensku potrebujú územnú autonómiu. Okrem iného argumentujú aj tým, že výsledky posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 ukázali, že k maďarskej národnosti sa hlásilo o 110 000 občanov menej, než to bolo v roku 1991.

Už pred troma rokmi vtedajší predseda SMK József Berényi uvádzal ako základný problém maďarskej minority na Slovensku asimiláciu, ktorú by mohla zastaviť územná autonómia, aby bola inštitucionálne a právne posilnená ochrana menšinovej identity Maďarov na južnom Slovensku. Europoslanec za SMK Pál Csáky sa vyjadroval na túto tému aj v Európskom parlamente, kde opakovane nastoľoval otázky prehĺbenia jazykových práv, kultúrnej a školskej samosprávy menšín a potrebu ich riešenia na princípe autonómnej samosprávy.  Dokonca József Berényi vkladal určité očakávania aj do prezidenta republiky Andreja Kisku, aby pomohol zastaviť asimiláciu Maďarov na Slovensku.

Ozvena z Katalánska môže pretrvať až do parlamentných volieb na Slovensku, ktoré by mali byť začiatkom roku 2020. Bude dávať impulzy „autonomistom“ SMK, ale aj nacionalisticky orientovaným slovenským politickým stranám, ktoré môžu vytiahnuť osvedčenú „maďarskú kartu“, aby získali viac hlasov od voličov strán, programovo orientovaných na iné spoločenské hodnoty. Nie je však celkom vylúčené, že ani niektorí politici tzv. zavedených strán neodolajú pokušeniu konkurovať nacionalistom. Osobitne by prišla vhod téma poskytnutia územnej autonómie maďarskej minorite radikálnym extrémistom z parlamentného subjektu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá by mohla v kontexte so svojou ľudáckou tradíciou dynamizovať volebnú kampaň spôsobom jej vlastným.

Územná autonómia je mimoriadne citlivý bod politickej agendy strany Most-Híd. Politici SMK o strane Bélu Bugára tvrdia, že nereprezentuje záujmy maďarskej komunity a ani Budapešť ju za takúto nepovažuje. Keby SMK s ešte väčšou vehemenciou presadzovala autonómiu a seba v tejto súvislosti prezentovala na južnom Slovensku jako jediného advokáta „maďarských záujmov “, mohlo by to negatívne ovplyvniť volebné preferencie Bugárovej strany, ktorá sa aktuálne pohybuje tesne nad úrovňou  zvoliteľnosti do Národnej rady Slovenskej republiky. Situácia by sa mohla skomplikovať aj pre najsilnejšiu parlamentnú stranu Smer – Sociálna demokracia, pretože pragmaticky orientovaný a realisticky uvažujúci Béla Bugár je pre premiéra Róberta Fica osvedčený a spoľahlivý partner.

Pre úplnosť sa žiada uviesť, že predstavitelia Strany maďarskej komunity vo svojej politickej agende nezdôrazňujú iba požiadavku územnej autonómie, ale snažia sa zaujať svojich potenciálnych voličov maďarskej národnosti na Slovensku aj témami mimo tohto rámca. V septembri iniciovali petíciu na podporu požiadavky výstavby rýchlostnej cesty R2 zo Zvolena do Košíc v plnom profile, pričom kritickým tónom vyzvali ministra dopravy Árpáda  Érseka zo strany Most-Híd, aby „vybojoval finančné prostriedky“ na tento účel. Aktivisti SMK záujem o tento projekt vysvetľujú tým, že región – kde žije väčšina občanov maďarskej národnosti – potrebuje modernú dopravnú infraštruktúru, ak chce znížiť vysokú úroveň nezamestnanosti a pritiahnuť potenciálnych investorov.

Súčasná opozícia považuje SMK za potenciálneho partnera proti vládnemu Smer-u, ale netrúfa si prejaviť voči uvedenej nacionalistickej strane sympatie verejne, pretože táto časť predstaviteľov maďarskej minority nevníma situáciu na Slovensku reálne. Slováci ešte nezabudli na niektoré negatívne skúsenosti zo spolužitia s Maďarmi pod vládou uhorskej koruny. Okrem toho neexistujú ani demograficko-geografické činitele, ktoré podmieňujú kompaktnosť územia osídleného minoritou, ktorá by mala toto územie spravovať. Katalánsko nie je adekvátny príklad na porovnávanie so situáciou maďarskej menšiny na Slovensku. Je však nebezpečné pre vnútropolitickú stabilitu našej krajiny, keď politici SMK nachádzajú v Katalánsku inšpiráciu pre povzbudenie svojich ašpirácií.