15. mája 2018

Rím otvára brány moderným “barbarom” – zavedú garantovanú mzdu 780 € a zrušia sankcie EÚ proti Rusku

Od Igor Cibula

Taliansko má tretiu najväčšiu ekonomiku eurozóny, a preto vnútropolitický vývoj v tejto krajine zaujíma nielen Brusel, ale väčšinu krajín Európy. Tradičné centristické politické strany utrpeli v marcových parlamentných voľbách porážku; všetci netrpezlivo očakávajú vznik nového talianskeho kabinetu, ktorý by mal prevziať vládnutie krajine, dlhodobo trpiacej jedným z najvyšších dlhov v eurozóne. Analytici varujú, že by bolo naivné si myslieť, že volebné víťazstvo dvoch protisystémových politických strán v tretej najväčšej ekonomike eurozóny je bezvýznamné. Upozorňujú, aby sa nezabúdalo na to, že Taliansko nie je Grécko, ktoré spôsobilo taký veľký hlavybôľ Európe.

Britský denník Financial Times uverejnil pod titulkom „Rím otvára brány moderným barbarom“ redakčný komentár k situácii v Taliansku, kde sa nachádzajú tesne pred uvedením „najnezvyklejšej, neskúsenej“ vlády, aká by mala vládnuť v západnej demokracii od podpísania Zmluvy o založení Európskej únie v roku1957 v Ríme. Mali by ju vytvoriť antisystémové Hnutie piatich hviezd a krajne pravicová proti-emigrantská Liga. Uvedené strany považuje moderný politický systém v Taliansku za „prehnitý úpadok“ a výsledok vládnutia Európskej únie a politiky plnej chýb. Ešte pred talianskymi parlamentnými voľbami 4. marca panovalo v iných hlavných mestách EÚ a na finančných trhoch presvedčenie, že víťazstvo Hnutia piatich hviezd by bolo najviac znepokojujúce zo všetkých možných výsledkov.

Redakčný komentár denníka poznamenáva, že obe strany majú nespochybniteľnú demokratickú legitimitu, keďže vyhrali voľby. Majú právo, aby vládli Taliansku. Zbaviť víťazov volieb možnosti vládnuť nie je krokom, ktorý by si zaslúžila vyspelá demokracia, ak – ako je to v prípade Talianska – víťazi dosiahli svoj úspech čestne a regulárne. Hlavné talianske politické strany sami nesú vinu na tom, že Hnutie piatich hviezd a Liga obsadia vedúce politické pozície. Najmenej dvadsať rokov národný príbeh Talianska je obdobím ekonomickej stagnácie, polovičatých reforiem a občas žalostných vlád. Ak sa Hnutie piatich hviezd a Liga dostanú k moci, musia ukázať, že dokážu vládnuť Taliansku zodpovednejšie ako ich oponenti. Ak zlyhajú, potom ich budú môcť voliči potrestať v budúcich voľbách. 

Z viacerých dôvodov Financial Times vyjadruje z ich vládnutia obavy. Obe strany sú príliš „rusofilné“ a odmietajú sankcie Európskej únie uložené Moskve po pripojení Krymu a kvôli vojenskej podpore separatistov na východnej Ukrajine. Liga uprednostňuje rozsiahle deportácie nelegálnych prisťahovalcov a zdá sa, že sotva  dbá na to, že takéto opatrenia by boli v rozpore s talianskym právom a medzinárodnými záväzkami krajiny. Najzávažnejšie pochybnosti sa týkajú ekonomických návrhov týchto strán. Ich program obsahuje hlavnú myšlienku Hnutia piatich hviezd: garantovaný mesačný príjem 780 € pre chudobných a požiadavku Ligy na drastické zníženie dane z príjmu v zjednodušenom daňovom systéme. Predpokladá aj revíziu dôchodkového systému, čo by tiež predstavovalo náklady desiatok miliárd eur.

Obe strany  navrhujú získať prostriedky znížením verejných výdajov, predajom majetku patriaceho štátu, amnestiou daňových delikventov, odstránením daňových únikov a opatreniami na podporu ekonomického rastu. Nie sú to však nové myšlienky, pretože predchádzajúce talianske vlády – najmä vlády Silvia Berlusconiho – uvedené riešenia vyskúšali. Nikdy však neboli viac ako čiastočne účinné. Nová vláda sa môže ocitnúť v rozpore s rozpočtovou ortodoxiou iných vlád Európskej únie a Európskej komisie. EÚ by bola v práve, pretože má sa o čo oprieť. Treba však uznať, že hlavným problémom Talianska za posledné dve desaťročia neboli rozpočtové deficity, ale nedostatočný ekonomický rast a nedostatočná inštitucionálna reforma. Podľa Financial Times Európska únia by mala konštruktívne spolupracovať s nasledujúcou vládou Talianska – i keď to znamená naladiť sa na „obrazoboreckú“ rétoriku Hnutia piatich hviezd a Ligy.