22. septembra 2019

Ako prežiť nielen teroristický útok – užívatelia internetu by sa mali naučiť overovať si informácie z viacerých zdrojov

Od Igor Cibula

Pred dvoma rokmi vyšla v českom vydavateľstve Autreo kniha Andora Šándora, ktorého pozná česká i slovenská verejnosť ako bezpečnostného experta so širokou paletou záujmov o aktuálne témy z okruhu jeho profesionálnej činnosti. Bývalý generál rozviedky bol náčelníkom Vojenskej spravodajskej služby a od roku 2003 poskytuje konzultácie ako bezpečnostný poradca súkromným firmám a spolupracoval aj so štátnymi inštitúciami. Okrem tohto servisu sa venuje tiež publikačnej činnosti a poskytuje rozhovory zamerané na aktuálne otázky medzinárodného diania a geopolitiky, v ktorých prezentuje svoj analytický pohľad na vývoj krízových situácií vo svete. Pretože za dva roky od vydania jeho knihy „Jak přežít nejen teroristický útok“ sa vo svete udialo mnoho nových udalostí súvisiacich s problematikou jeho expertného záujmu, doplnil ju o nové poznatky a zaktualizoval ju, aby bola naozaj „Príručkou pre každého“ – ako sa to v podtitule knihy uvádza.

Aktualizovaná verzia knihy bude prezentovaná verejnosti 11. októbra na Jesennom knižnom veľtrhu v Havlíčkovom Brode a určite sa objaví aj v ponuke kníhkupectiev na Slovensku. Predovšetkým je to príručka pre všetkých, ktorí nesú zodpovednosť za bezpečnosť a životy ľudí v inštitúciách a zariadeniach, kde sa môžu vyskytnúť nepredvídateľné bezpečnostné incidenty. Ale je to aj kniha pre každého občana, ktorý sa môže bez vlastného pričinenia dostať do stavu ohrozenia na živote – a to nielen pri teroristickom útoku, ale aj pri „blackoute“ (teda hromadnom výpadku elektrického prúdu), únose, zemetrasení, či inom druhu ohrozenia. Čitateľ príručky by si mal zapamätať aspoň autorovo „desatoro“ – základné pravidlá chovania v kritických situáciách, aby sa vyhol nepríjemnostiam a nebezpečenstvám, ktoré nás môžu ohroziť vážnejšie, ak nie sme na ne pripravení.

Pre turistov, príležitostných dovolenkárov i zamestnancov firiem pôsobiacich v zahraničí je užitočná kapitola o nebezpečných a problematických krajinách, kde sa spomínajú konkrétne štáty, vyžadujúce si od cudzinca maximálnu opatrnosť. Nejde len o teroristické hrozby a únosy, ale aj nebezpečné mestá v Európe, ktoré sú strediskami obchodu s drogami a organizovaného zločinu, ako sú napr. Marseille, Turín, Neapol, Birmingham, Rím, Odesa, Malmö, Paríž, Brusel alebo Sarajevo. S nebezpečenstvom únosov treba počítať v niektorých ázijských krajinách i v Afrike. Ani Mexiko a Venezuela nepatria v tomto ohľade medzi štáty, kde miera rizika únosov nie je nízka. V kontexte s týmto rizikom je cenná autorova rada, aby ste únoscom dobrovoľne vydali vaše peniaze a iné cennosti, čím sa vyhnete zbytočnej ujme na zdraví či živote.

Pozornosť si zaslúži kapitola o ochrane detí v kyberpriestore, pretože masové rozšírenie internetu v domácnostiach, dostupnosť inteligentných smartfónov, tabletov a stále väčšia obľúbenosť komunikácie na sociálnych sieťach prinášajú vážne nebezpečenstvo pre deti, ktoré si neuvedomujú, že virtuálny svet je rovnako nebezpečný ako ten reálny. Preto by rodičia mali mať prehľad o tom, čo ich dieťa na internete sleduje. Z bezpečnostného hľadiska je dôležité vypnúť aplikáciu lokalizačnej služby, aby sa nedalo zistiť, odkiaľ sa vaše dieťa na internet pripája. Dieťa môže sa stať cieľom útoku aj nepriamo, napríklad keď hrá hry s väčším počtom hráčov. Stáva sa, že mu býva najprv býva ponúkaná pomoc, ako vyhrať. Potom dochádza k ponukám zo sexuálnej sféry !

Žiada sa oceniť, že Andor Šándor nevynechal ani šírenie dezinformácií na sociálnych sieťach, tzv. fake news, hoaxov, manipulatívnej propagandy. Užívatelia internetu by sa mali naučiť overovať si informácie z viacerých zdrojov, vrátane renomovaných zdrojov zo zahraničia. Ak rovnakú informáciu nenájdete v inom zdroji, tak bude pravdepodobne vymyslená. V dezinformáciách sú uvedené často chybné časové údaje a údaje o mieste pôvodu informácie. Generál Šándor správne pripomína, že tzv. politická korektnosť nemusí byť vždy zárukou nestrannosti.  Práve tak garanciou  nestrannosti nemusia byť ani štátom kontrolované médiá. Žiada sa súhlasiť s jeho názorom, že treba sa zbaviť ideologických predsudkov. Nie všetci nepriatelia z minulosti sú stále rovnakí, nie všetci priatelia z minulosti sú na našej strane !