20. septembra 2019

Ruská pravoslávna cirkev prvýkrát bránila svojich farníkov a nie naopak – kňazi sa verejne vyjadrili bez súhlasu hierarchie

Od Igor Cibula

Autorka komentára Kseňa Lučenková – novinárka, ktorá sa špecializuje na ruskú cirkevnú politiku – na internetovom portáli moskovského centra Nadácie Carnegie uviedla, že nastal vzácny, „bezprecedentný“ prípad. Stalo sa po prvý raz, že duchovenstvo Ruskej pravoslávnej cirkvi „spáchalo“ kolektívnu akciu, ktorá nebola koordinovaná s cirkevnými autoritami. A po druhé nastala situácia, že kňazi po prvýkrát bránili svojich farníkov, a nie naopak. V jeden deň podpísalo viac ako sto duchovných Ruskej pravoslávnej cirkvi otvorený list kňazov na obranu väzňov v tzv. „moskovskom prípade“. Niektorí z nich sú známi z Moskvy, Petrohradu aj zo zahraničných farností, ale väčšina kňazov pochádza z regiónov. Okrem moskovskej oblasti ide o Volgograd, Rostov, Tomsk, Minusinsk, Veľký Novgorod, Nižný Novgorod, Tver, Saratov, Ťjumeň, Irkutsk, Kostromu, Rjazaň, Orlovskú oblasť a ďalšie. Ešte pôsobivejšie bolo, že týchto sto kňazov podnietilo ďalšie cechové združenia. Hneď po nich napísali otvorené listy učitelia, lekári, zamestnanci mimovládnych organizácií, právnici, IT-špecialisti. Zozbierali sa tisíce podpisov. Nehovorili sami za seba, ale v mene všetkých.

Podľa článku Ksenie Lučenkovej formulácie listu sú krátke a stručné: kňazi využívajú právo na sťažnosť a obracajú sa na príslušníkov silových štruktúr, z ktorých mnohí boli pokrstení v pravoslávnej cirkvi. Kňazi žiadajú prešetriť súdne rozhodnutia v tzv. moskovskej veci a požadujú spravodlivé rozsudky. Medzi obeťami sú spomínané dve mená – Konstantin Kotov a Alexej Miňajlo – ale reč je o všetkých. V liste sa uvádza: „Vyjadrujeme obavy, že vynesené tresty sú skôr zastrašovaním ruských občanov ako spravodlivé rozhodnutie týkajúce sa obžalovaných. Apoštol Pavol spája strach s otrokárskym stavom človeka: „Neprijali ste ducha otroctva, aby ste znovu žili v strachu“ (Rim. 8,15). Apoštol Ján napísal: „Neexistuje strach v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože v strachu sa nachádza mučenie; Ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. “(1.Jan 4,18). Je nemožné vybudovať spoločnosť slobodných a milujúcich ľudí na zastrašovaní,“ hovorí sa v liste. Jeho štýl sa výrazne líši od zvyčajných pompéznych oficialít cirkevných vyhlásení.

Uvedený list je zriedkavým prípadom, keď definíciu „bezprecedentný“ nemožno považovať za prehnanú. Po prvé, duchovenstvo Ruskej pravoslávnej cirkvi nikdy v histórii nespáchalo takúto kolektívnu akciu, ktorá nebola koordinovaná s cirkevnými autoritami. Sto kňazov, ktorí spoločne a anonymne vydali verejné vyhlásenie bez povolenia hierarchie a akýchkoľvek záruk – to je takmer neuveriteľná udalosť, ku ktorej napriek všetkému došlo. Samozrejme, že príležitosť mobilizovať sa prostredníctvom sociálnych sietí tu zohrala veľkú úlohu: prví kňazi, ktorí tento list podpísali, sa na Facebook-u navzájom poznali a podpisy zhromažďovali osobne.  Sociálne siete sú však už staršie ako desať rokov, pravoslávni komunikujú na internete od jeho vzniku, ale takýto list bol napísaný prvýkrát.

Podľa novinárky Lučenkovej klerici Ruskej pravoslávnej cirkvi sú jednou z najmenej chránených sociálnych skupín v modernom Rusku. Sú úplne závislí od cirkevnej vrchnosti, vládnuceho biskupa a jeho personálu. Sú bezmocní a nemôžu jednoducho „meniť zamestnanie“ a ísť k inému šéfovi. Nemôžu sa brániť proti trestu a ponižovaniu, ani proti psychickému násiliu. Je absurdné a dokonca nebezpečné požadovať akúkoľvek spravodlivosť v cirkevnom systéme: kánonické právo nie je kodifikované, nevyvíja sa, uplatňuje sa selektívne a iba verbálne, prakticky neexistujú odborníci, neexistuje skutočný súdny postup, predsedom diecézneho súdu je zvyčajne arcibiskup, kto sa proti nemu postaví ? Preto každé verejné vyhlásenie môže viesť k nepredvídateľným následkom robiť rukojemníkom aj rodinu. Pre kňaza je rozhodnutie podpísať nezávislé vyhlásenie kritizujúce súdnictvo a výkonnú moc a požadujúce spravodlivosť od štátu prejavom veľkej odvahy, veľmi osobného vzťahu voči Bohu, o ktorom hovoria v kázňach.

A druhá bezprecedentná „zvláštnosť“: pravoslávni kňazi po prvýkrát sa postavili na obranu svojich farníkov, a nie naopak. K prípadu Konstantina Kotova je priložený plagát s citátom arcibiskupa Alexandra Meňa „Milosrdenstvo je to, o čo žiadame“. Aleksej Miňajlo – ktorý takmer dva mesiace čaká na súd vo vyšetrovacej väzbe – je farárom moskovského kostola Najsvätejšej Trojice v Chochlaku, jeho dobre poznajú v pravoslávnej a charitatívnej komunite. Zatknutie Miňajla vyvolalo medzi novinármi rovnaký rozruch ako zatknutie novinára Ivana Golunova: zavreli nášho Ľošu?! Takmer rozprávková udalosť, biblické podobenstvo: jeden malý človek, ktorý doslova a nekompromisne dodržiava slová Evanielija: „ Niet väčšej lásky, ako obetovať svoju dušu za dušu blížneho“, pričom sám neočakáva, že môže zapríčiniť zmenu tohto sveta. Nemôžu si pomôcť, ale nedokážu ho zmeniť.

Kseňa Lučenková spomína, že pred ôsmimi rokmi – v roku 2011 – správca chrámu Alexej Uminskij, jeden zo signatárov otvoreného listu, uverejnil text s názvom „Nemlčiaca cirkev.“ Zdôraznil v ňom, že cirkev by sa mala postaviť za ľudí na obranu pred štátom a klásť nepríjemné otázky. O tomto texte, ktorý sa objavil na rozpaľujúcich zhromaždeniach  „Za spravodlivé voľby“, sa dlho diskutovalo v cirkevných kruhoch: niektorí ho podporovali, zatiaľ čo iní žiadali lynčovanie „liberálov v županoch.“ Na súdne pojednávanie s otcom Alexejom v Synodiálnom informačnom oddelení zvolali celú sekciu Vianočného čítania, ktoré je hlavným výročným cirkevným zhromaždením. Odvtedy Cirkev mlčala. Samotný otec Alexej však naďalej hovoril. Napríklad opakovane vystúpil na obranu historika Jurija Dmitrijeva, zaoberajúceho sa obdobím stalinských represií v Sovietskom zväze 

Po ôsmich rokoch sa ukázalo, že bolo chybou očakávať nejaké systémové „nemlčanie“, zmeny v oficiálnej rétorike alebo celkom naivné dištancovanie sa od štátu. Je však možné vidieť silu horizontálnych väzieb a ukázať, že cirkev nie je mocenskou vertikálou, ani administratívnym aparátom, ani „inštitúciou“ alebo „štruktúrou“, ani episkopátom, Synodou a či najvyššou cirkevnou správou, ale živým ľudským spoločenstvom. Samotní členovia tejto komunity, kňazi a laici, na to takmer zabudli a zrazu sa prejavila ich občianska kolektívnosť. Okrem toho sa prejavil pritom tradičný kresťanský charakter – príhovor za nevinne odsúdených, obhajoba väzňov, milosrdenstvo, ktoré je viac ako spravodlivosť. Patriarchát dovolil laickým úradníkom, aby sa vyjadrili k otvorenému listu. Ak si prečítate oficiálny komentár námestníka predsedu Oddelenia  pre vzájomné vzťahy cirkvi a spoločnosti a mediálnych prostriedkov Vachtanga Kipšidzeho, zdá sa, že v Rusku existuje de facto ministerstvo pre náboženské záležitosti, spravované pravoslávnou cirkvou, pričom ho ona sama preventívne vytvorila.

Vrchnostensko-blahosklonný tón voči kňazom ako k nerozumným deťom a formulácie, že čo „by mali vedieť“, poukazujú na to, čo by duchovní mali a čo by nemali robiť. Úradníci  stredného rangu riadia duchovenstvo a nie je pochopiteľné, či je to zvnútra alebo zvonku ? Právo predkladať sťažnosti Kipšidze navrhuje uplatňovať centralizovane – „prostredníctvom oddelenia“ – a neverejne. Predseda Kipšidze zodvihol prst k nebu a povedal: „V Rusku, rovnako ako v ktorejkoľvek krajine, vrátane štátov, kde žijú kňazi, ktorí podpísali toto vyhlásenie, existujú nespravodlivo odsúdení ľudia, ale keď sa spomedzi nich vyberú niekoľkí obžalovaní, najznámejší z médií, je to politika, nie poľutovanie.“

Zatiaľ čo sociálne siete diskutovali o tom, či vyhlásenie úradníka cirkevného oddelenia médií možno považovať za oficiálny komentár Ruskej pravoslávnej cirkvi, počtom podpisov pod otvoreným listom sa situácia napriek vyjadreniu Kipšidzeho začala meniť. Herci za niekoľko hodín hliadkovali pred prezidentskou kanceláriou, objavili sa listy od učiteľov a lekárov, uväzneného herca Pavla Ustinova podmienečne prepustili,  na návrh prokurátora prepustili z väzby a aktivistu Aidara Gubaidullina.  Za týchto okolností   oficiálny komentár Oddelenia  pre vzájomné vzťahy cirkvi a spoločnosti vo večerných hodinách 18. septembra sa objavila oveľa miernejšia formulácia ako bolo predchádzajúce vyhlásenie Kipšidze. Patriarchát je však presvedčený, že nie je možné dospieť k záveru o vine alebo nevine  zadržaných bez toho, aby sa odborne preštudovali vyšetrovacie materiály, a preto dal pokyn stredisku právnej ochrany „Svetovej ruskej ľudovej katedrály“, aby sa nimi zaoberala v v prípade potreby poskytla kvalifikovanú pomoc. Podľa novinárky Lučenkovej je pozoruhodné, že vedúci tohto strediska Roman Silantejev nemá právnické vzdelanie, nehovoriac o tom, že jeho špecializáciou je ruské islamské spoločenstvo.  Silantejev vyzval kňazov, ktorí podpísali otvorený list a osobne poznajú obžalovaných v „moskovskej záležitosti“, aby mu „poskytli písomný opis“. Rétorika cirkevných funkcionárov je smiešne byrokratická na pozadí jednoduchého a zmysluplného textu listu duchovenstva.

Ale kňazi – ktorí podpísali list – medzitým poskytli vyjadrenia rôznym médiám: „Som unavený nedostatkom slobody“. „Každý z nás, podľa Jozefa Brodského, mohol povedať: iba so zármutkom cítim solidaritu“, „Nedali sme si za cieľ zhromaždiť čo najviac podpisov. Cieľom je samotné vyjadrenie a výzva. “ Mních Savva z Gomelu na svojom Facebook-u napísal , že sa ho celý deň pýtajú: „Nebojíte sa?“ A odpovedal: „V tomto celom príbehu je to najdôležitejšia vec! Nepočujete, ako nás táto otázka ponižuje? A pýtam sa a odpovedám! Takže všetko spočíva v strachu? Ľudská dôstojnosť a najmä dôstojnosť kňaza sa nerešpektuje? “ A to je skutočne hlavná odpoveď na otázku, prečo bol list potrebný, či to pomôže, či niečo zmení, či to ovplyvní osud odsúdených. Nikto teraz nevie, čo ho ovplyvní a ako. Výsledkom tohto listu je samotný list. Stal sa dôležitým faktom v životnej skúsenosti tých, ktorí ho podpísali. Je to už udalosť v biografii Alexeja Miňajla, ktorý pravdepodobne nájde spôsob, ako vypovedať vo vyšetrovacej väzbe, koľko kňazov sa vyslovilo na jeho obranu, a pozná hodnotu týchto hlasov. A bez ohľadu na dôsledky, tento list je už zapísaný v dejinách Cirkvi.