28. júla 2018

Rusko: sofistikovaný protivník – strategickú hrozbu kybernetickej špionáže umocňujú technológie novej generácie

Od Igor Cibula

V kybernetickom priestore operujú spravodajské služby viacerých krajín. Obvykle sa spomínajú Rusko, Čína, Irán alebo Severná Kórea, ale médiá venujú menšiu pozornosť počítačovej špionáži USA, Izraela alebo Veľkej Británie. Počítačová špionáž sa považuje za menej nákladnú spravodajskú aktivitu, ako iné druhy špionáže, ale umožňuje získať vysoko cenné informácie a efektívne zasahovať do citlivých štruktúr potenciálneho protivníka. Strategickú hrozbu kybernetickej špionáže umocňujú technológie novej generácie, ako sú napríklad umelá inteligencia alebo tzv. internet vecí, ktoré prehlbujú zraniteľnosť kritických systémov, pričom komunita počítačových bezpečnostných expertov nie je na uvedené riziká náležite pripravená.

Vplyvný ruský denník Kommersant informoval o oficiálnej správe kancelárie riaditeľa Národnej spravodajskej služby Spojených štátov, ktorá obviňuje Rusko z „agresívnej, rozsiahlej“ ekonomickej počítačovej špionáže. V dokumente sa uvádza, že krádeže priemyselných tajomstiev ruskými bezpečnostnými službami vyplývajú zo skutočnosti, že ruská ekonomika trpí „všadeprítomnou korupciou, vládnou kontrolou a odchodom talentovaných mladých ľudí do zahraničia.“  Medzi inými krajinami, ktoré sa aktívne zapájajú do počítačovej špionáže, sa uvádzajú Čína a Irán. Správu v rozsahu 20 strán pripravilo Národné centrum pre kontrarozviedku a bezpečnosť, z toho jeden a pol strany sa venuje priamo Rusku. Moskva sa domnieva, že cieľom správy je znemožniť zblíženie medzi Ruskom a USA.

V časti správy s názvom „Rusko: sofistikovaný protivník“ ako ďalší dôvod krádeží duševného vlastníctva sa spomína modernizácia ruských ozbrojených síl. Podľa autorov dokumentu „Rusko zbiera citlivé americké technológie a využíva kybernetický priestor ako jednu z mnohých metód na získavanie potrebného know-how pre rast svojej ekonomiky.“  Americké spravodajské služby sú presvedčené, že Rusko bude v budúcom roku pokračovať v agresívnych kybernetických operáciách proti USA a ich spojencom – je to súčasť globálneho programu zhromažďovania spravodajských informácií na podporu ich záujmov.“ Denník Kommersant poukazuje na to, že v dokumente nie sú žiadne dôkazy o účasti ruských štátnych štruktúr na počítačovej špionáži proti Spojeným štátom.  

Správa zdôrazňuje, že „Moskva využíva kybernetické operácie na zbieranie informácií o amerických spoločnostiach z energetického, farmaceutického a technologického sektoru.“ Podotýka, že „najmä hackeri pracujúci v štátnych štruktúrach Ruskej federácie minulý rok prelomili systémy desiatok amerických energetických spoločností, vrátane ich operačných sietí. Tieto aktivity mohli byť motivované viacerými dôvodmi, vrátane zhromažďovania spravodajských informácií, získania prístupu za účelom možnosti potenciálnej sabotáže, poskytovania citlivých informácií ruským spoločnostiam.“ V dokumente sa osobitne hovorí o spoločnosti Kaspersky Lab; podľa amerických spravodajských služieb kontroluje ju ruský štát a predstavuje riziko pre informačnú bezpečnosť USA.

Správa identifikuje priemyselné odvetvia a technológie v USA, ktoré sú predmetom najväčšieho záujmu zahraničných subjektov: energetiku, biotechnológie, obranu, ochranu životného prostredia, špičkovú výrobu a informačné a komunikačné technológie. Podľa správy zákony v cudzích krajinách, ako napríklad v Číne a v Rusku, môžu predstavovať zvýšené riziko pre duševné vlastníctvo amerických firiem, ktoré tam obchodujú. Dokument uvádza čínsky zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý stanovuje, že zahraničné spoločnosti predložia čínskej vláde technológiu na preskúmanie z hľadiska národnej bezpečnosti. Rusko tiež dramaticky zvýšilo svoju požiadavku na preskúmanie zdrojového kódu – ktorý kontroluje ruská spravodajská služba – kvôli schvaľovaniu zahraničných technológií predávaných v tejto krajine.

Vplyvný ruský denník Kommersant informoval o oficiálnej správe kancelárie riaditeľa Národnej spravodajskej služby Spojených štátov, ktorá obviňuje Rusko z „agresívnej, rozsiahlej“ ekonomickej počítačovej špionáže. V dokumente sa uvádza, že krádeže priemyselných tajomstiev ruskými bezpečnostnými službami vyplývajú zo skutočnosti, že ruská ekonomika trpí „všadeprítomnou korupciou, vládnou kontrolou a odchodom talentovaných mladých ľudí do zahraničia.“  Medzi inými krajinami, ktoré sa aktívne zapájajú do počítačovej špionáže, sa uvádzajú Čína a Irán. Správu v rozsahu 20 strán pripravilo Národné centrum pre kontrarozviedku a bezpečnosť, z toho jeden a pol strany sa venuje priamo Rusku. Moskva sa domnieva, že cieľom správy je znemožniť zblíženie medzi Ruskom a USA.

V časti správy s názvom „Rusko: sofistikovaný protivník“ ako ďalší dôvod krádeží duševného vlastníctva sa spomína modernizácia ruských ozbrojených síl. Podľa autorov dokumentu „Rusko zbiera citlivé americké technológie a využíva kybernetický priestor ako jednu z mnohých metód na získavanie potrebného know-how pre rast svojej ekonomiky.“  Americké spravodajské služby sú presvedčené, že Rusko bude v budúcom roku pokračovať v agresívnych kybernetických operáciách proti USA a ich spojencom – je to súčasť globálneho programu zhromažďovania spravodajských informácií na podporu ich záujmov.“ Denník Kommersant poukazuje na to, že v dokumente nie sú žiadne dôkazy o účasti ruských štátnych štruktúr na počítačovej špionáži proti Spojeným štátom.  

Správa zdôrazňuje, že „Moskva využíva kybernetické operácie na zbieranie informácií o amerických spoločnostiach z energetického, farmaceutického a technologického sektoru.“ Podotýka, že „najmä hackeri pracujúci v štátnych štruktúrach Ruskej federácie minulý rok prelomili systémy desiatok amerických energetických spoločností, vrátane ich operačných sietí. Tieto aktivity mohli byť motivované viacerými dôvodmi, vrátane zhromažďovania spravodajských informácií, získania prístupu za účelom možnosti potenciálnej sabotáže, poskytovania citlivých informácií ruským spoločnostiam.“ V dokumente sa osobitne hovorí o spoločnosti Kaspersky Lab; podľa amerických spravodajských služieb kontroluje ju ruský štát a predstavuje riziko pre informačnú bezpečnosť USA.

Správa identifikuje priemyselné odvetvia a technológie v USA, ktoré sú predmetom najväčšieho záujmu zahraničných subjektov: energetiku, biotechnológie, obranu, ochranu životného prostredia, špičkovú výrobu a informačné a komunikačné technológie. Podľa správy zákony v cudzích krajinách, ako napríklad v Číne a v Rusku, môžu predstavovať zvýšené riziko pre duševné vlastníctvo amerických firiem, ktoré tam obchodujú. Dokument uvádza čínsky zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý stanovuje, že zahraničné spoločnosti predložia čínskej vláde technológiu na preskúmanie z hľadiska národnej bezpečnosti. Rusko tiež dramaticky zvýšilo svoju požiadavku na preskúmanie zdrojového kódu – ktorý kontroluje ruská spravodajská služba – kvôli schvaľovaniu zahraničných technológií predávaných v tejto krajine.