16. augusta 2018

Ruské vojnové loďstvo vo vietnamských vodách – opatrnosť Hanoja a Havany v otázke návratu ruských základní na ich územie

Od Igor Cibula

História ruskej základne vo Vietname sa začala písať v roku 1979, keď dva mesiace po skončení vojnového konfliktu medzi Vietnamom a Čínou bola podpísaná dohoda o využívaní prístavu v zátoke Cam Ranh ako logistického bodu sovietskeho námorníctva na obdobie 25 rokov. Počas vietnamskej vojny v rokoch 1964 – 1975 bol Cam Ranh – ktorý patril pod správu juhovietnamskej vlády – veľkou tylovou základňou armády Spojených štátov. Možno teda povedať, že dohoda so Sovietskym zväzom umožnila Vietnamu získať odstrašujúci prostriedok proti Číne. V polovici osemdesiatych rokov išlo o najväčšiu základňu sovietskeho námorníctva v zahraničí. Zaberala územie o rozlohe viac ako sto štvorcových kilometrov; slúžila potrebám 17. operačnej eskadry Tichomorskej flotily.

Ruská tlačová agentúra TASS uviedla, že v posledných rokoch v súvislosti s prehlbovaním konfliktu medzi Ruskom a Západom ruské médiá občas pripomínajú možnosť obnovenia ruskej vojenskej prítomnosti na námornej základni Cam Ranh v centrálnom Vietname. Aktívnejšie sa o tejto téme začalo diskutovať, keď začiatkom júna 2018 priplávala do tohto prístavu eskadra vojnových lodí ruskej Tichomorskej flotily – zložená z veľkých protiponorkových plavidiel „Admirál Tribuc“ a „Admirál Vinogradov“ a námorného tankera „Pečenga“ – ktorá plnila úlohy na úlohy diaľkovej plavby po svetových oceánoch.  Eskadra kotvila v zátoke Cam Ranh tri dni, potom opustila prístav a v médiách i blogosfére sa dlhšiu dobu intenzívne debatovalo o možnosti návratu Ruska do spomínaného prístavu.

Podobná situácia nastala v októbri 2016, keď námestník ministra obrany RF Nikolaj Pankov oznámil, že Rusko má záujem preskúmať možnosť obnovenia činnosti na základni Cam Ranh na podporu operácií Tichomorskej flotily a tiež obnoviť fungovanie centra radarového prieskumu Lourdes na Kube. Vyjadrenie generála Pankova odznelo v kontexte zhoršenej rétoriky medzi Pentagonom a ruskými vojenskými činiteľmi. Správy o úmysle preskúmať možnosť návratu ruského vojenského kontingentu do Vietnamu a na Kubu prenikli do väčšiny ruských a zahraničných médií. Samotní bývalí spojenci Moskvy – Hanoj a Havana – zhodne reagovali na naznačenú perspektívu opatrne.

Informačné a tlačové oddelenie vietnamského ministerstva zahraničných vecí oznámilo, že vzťahy strategického partnerstva Vietnamu a Ruska sa rýchlo rozvíjajú, ale nie je reč o návrate ruskej armády na námornú základňu Cam Ranh. Takáto bola oficiálna odpoveď na články v ruských médiách. Ministerstvo v Hanoji pripomenulo, že Vietnam dôsledne dodržiava zásady nezávislého, mierového a otvoreného kurzu zahraničnej politiky, založeného na diverzifikácii a multivektorovom charaktere medzinárodných vzťahov. Zároveň – ako bolo už nie raz pripomínané – Hanoj sa zreteľne pridržiava politiky „troch nie.“ Oficiálny predstaviteľ vietnamského ministerstva zahraničných vecí zdôraznil: „Nevstupujeme do medzinárodných vojenských aliancií, nestaviame sa na stranu jedného štátu v konflikte s druhým a nedovolíme ktorejkoľvek krajine umiestniť vojenské základne na našom území.“

V súčasnosti je v zálive Cam Ranh prístupný medzinárodný obchodný námorný prístav, ktorý prijíma bez výnimky všetky zahraničné lode, vrátane vojenských. V roku 2013 podpísali Hanoj a Moskva dohodu o vytvorení spoločnej základne na údržbu a opravu ponoriek v Cam Ranh. Po roku Rusko a Vietnam uzavreli medzivládnu dohodu o zjednodušení prístupu ruských vojenských lodí do prístavu Cam Ranh. Dokument ustanovil tzv. oznamovaciu smernicu pre ruské lode, podľa ktorej je potrebné iba oznámenie prístavným orgánom, že do teritoriálnych vôd Vietnamu prichádzajú ruské lode, vykonávajúce službu na svetových oceánoch. Podľa názoru vojenských odborníkov Rusko má úplne voľný prístup do prístavu Cam Ranh, čo významne zjednodušuje plnenie súčasných úloh strategického letectva a bojových lodí ruskej Tichomorskej flotily.