25. mája 2018

Poľsko sa cíti v Európskej únii rovnocenným partnerom Nemecka a Francúzska – preto viac chápe politiku USA voči Iránu

Od Igor Cibula

Poľská elita považuje Poľsko za vodcu východnej Európy. Od roku 2015 je pri moci vo Varšave vláda konzervatívnej politickej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorú Európska únia obviňuje z porušovania demokratických pravidiel. Poľské vzťahy s Bruselom sú problematizované a súčasná vládna elita v Poľsku žiada radikálnu reformu EÚ, ale väčšina Poliakov by nechcela úniu opustiť. V takomto kontexte je logické, že Poľsko si hľadá spojencov, ktorí by mali byť určitou protiváhou Bruselu. Po referende o Brexite poľskí vládni politici zamerali svoju pozornosť na Veľkú Britániu, s ktorou Poľsko spájajú viaceré spoločné záujmy, vrátane potreby vyvažovať vplyv Nemecka v Európe. V bezpečnostnom rámci zaraďuje Poľsko v hierarchii dôležitosti ako svojho hlavného spojenca Spojené štáty.

Šéf analytikov internetového portálu Geopolitical Futures Jacob L. Shapiro  rozoberá  vzťahy medzi Poľskom a Európskou úniou v súvislosti s postojom voči tzv. iránskej jadrovej dohode (JCPOA). Brusel sa zaviazal k ďalšej implementácii JCPOA a „zakázal osobám v EÚ dodržiavať exteritoriálne sankcie USA.“ Zdalo sa, že stanovisko EÚ bolo jednoznačne jednomyseľné, ale 21. mája poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz vo Washingtone vyhlásil, že hoci Poľsko podporilo opatrenia EÚ na ochranu členských štátov pred škodlivými účinkami amerických sankcií, „pochopilo americké obavy.“ Poľský premiér Mateusz Morawiecki o deň neskôr išiel ešte o krok ďalej, keď povedal, že Poľsko sa bude snažiť, aby slúžilo ako sprostredkovateľ medzi Európskou úniou a USA pri hľadaní východiska zo slepej uličky.

Zatiaľ čo Berlín je v tejto otázke bližšie k Pekingu, Varšava je prístupnejšia voči Spojeným štátom. Podľa analýzy Geopolitical Futures Spojené štáty uskutočnili v Poľsku významné vojenské nasadenie a sľúbili podporu v prípade ruskej agresie. Okrem toho USA predstavujú jednu z mála možností Poľska na zníženie jeho ekonomickej závislosti na obchode s Nemeckom. Poľsko zostáva kľúčovým ohnivkom v nemeckom dodávateľskom reťazci a ekonomická „prestávka“ s Nemeckom je pre Poľsko väčšou hrozbou ako akékoľvek ruské kroky proti Varšave.  Oplatí sa však, aby Poľsko aspoň trochu podporilo americký postoj voči Iránu. Týmto spôsobom Poľsko zalichotí Spojeným štátom, zatiaľ čo v praxi stále podporuje opatrenia EÚ na obmedzenie hrozby amerických sankcií na kontinente.

Napriek bezvýznamnosti poľského gesta môže to mať dôsledky pre aj tak napäté vzťahy Poľska s Bruselom. Deje sa to v súvislosti s nadchádzajúcimi európskymi rokovaniami o rozpočte, ktoré v minulosti Európska komisia využila ako hrozbu Poľsku, aby sa podriadilo. Poľsko prejavilo ochotu robiť nejaké kompromisy voči predvídateľným diskutabilným rozpočtovým procedúram, čo tiež by malo platiť aj pre „ťažké váhy“ Európskej únie – Nemecko a Francúzsko. V čase, keď sa Berlín a Paríž snažia rozšíriť právomoci EÚ, Poľsko sa usiluje o to, aby ho považovali za rovnocenného partnera pri tvorbe pravidiel EÚ. Ak sa to nepodarí dosiahnuť, Poľsko sa bude snažiť o pružnejší vzťah s Bruselom, pričom ekonomické výhody členstva budú naďalej pokračovať, ale krajina si bude hľadať priestor na realizáciu nezávislej zahraničnej politiky v súlade s jej národnými záujmami.

Geopolitical Futures považuje za prehnané opisovať situáciu ako poľskú prestávku s EÚ – ako to urobila väčšina médií na Západe. Čo sa týka JCPOA, Poľsko ponúklo slovnú podporu USA, ale konaním naďalej podporuje EÚ. Existuje však naozaj vážny rozpor medzi Poľskom na jednej a Nemeckom a Francúzskom na druhej strane, pokiaľ ide o rokovanie so Spojenými štátmi. Podobne ako Nemecko a Francúzsko chcú „prerobiť“ EÚ, aby slúžila ich vlastným národným záujmom – čiastočne posilnením bloku a tlakom proti USA – Poľsko tiež hľadá nezávislejšiu zahraničnú politiku, ktorej konečným cieľom je záujmov Varšavy, nie Bruselu. Napriek tomu nie je ešte jasné, či poľským záujmom najlepšie poslúži separovanie od Európskej únie, azda ide len o to, že sa Poľsko pripravuje na nepredvídané udalosti.