13. apríla 2018

Nepohodlný generál českej rozviedky Karel Randák

Od Igor Cibula

Kniha „Nepohodlný agent“ je vlastne záznam rozhovoru investigatívneho novinára Jaroslava Spurného, ktorý podrobne vyspovedal bývalého riaditeľa Úradu pre zahraničné styky a informácie – Karla Randáka. Temer každý rok chodieva bývalý šéf českej rozviedky na medzinárodné sympóziá Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov v Bratislave, kde prezentuje svoje názory na najnovšie problémy spravodajskej komunity a nebráni sa ani rozhovorom v slovenských médiách, ktoré poskytujú priestor jeho pohľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu. Podľa Spurného charakteristiky „žiadny iný človek neprešiel v spravodajskej službe a neskôr v civile tým, čím prešiel tento súčasný generál vo výslužbe.“

Generál Randák začínal svoju spravodajskú kariéru v kontrarozviedke, pôsobil v rámci operácií proti ruskému organizovanému zločinu, dokonca tri roky v utajení so zmenenou identitou, neskôr prešiel k rozviedke, kde skončil ako riaditeľ. Po vynútenom odchode do civilu z iniciatívy vtedajšieho premiéra Mirka Topolánka zostala mu jediná oficiálna funkcia – a to podpredsedu správnej rady Nadačného fondu proti korupcii. Česká verejnosť ho pozná ako človeka, ktorý stál v pozadí viacerých odhalení korupčných praktík v politike a biznise, ale podaktorí ho považujú za zručného manipulátora verejného diania z pozadia.

Podľa názoru Randáka „s Rusmi je ten problém, že nás považujú za sféru svojho vplyvu a chcú zničiť vplyv NATO, Európskej únie, chcú čo najviac narušiť našu vzájomnú spoluprácu.“ Skúsený spravodajca si nemyslí, že by „Rusko pre nás znamenalo závažnú hrozbu, že by hrozil podobný vojenský konflikt, ako v roku 1968. Staré časy sa nevrátia. Ani o Zemanovi ani o Václavovi Klausovi sa nedá tvrdiť, že sú v priamom žolde Kremľa. Materiálny profit z ich pororuských aktivít však majú ľudia okolo nich, osobitne u Miloša Zemana je to zrejmé.“

Kniha obsahuje mnoho zaujímavých odhalení, medzi ktorými si zaslúži pozornosť aktivita – keď sa niektorí českí politici chystali zlikvidovať českú rozviedku – získať  pomoc zahraničných partnerov služby. Vtedy pomohli Američania – a to tak, že prezident Bill Clinton pri návšteve Václava Havla v Spojených štátoch mu povedal, že ÚZSI je „dobrá tajná služba.“ Randák spomína aj iné bolestivé miesta spravodajských služieb v Českej republike, pričom osobitne vyzdvihuje ako ich hlavnú slabinu dodnes: „vláda Českej republiky nikdy nebola schopná dať službe konkrétnu zmysluplnú úlohu.“ V tomto ohľade situácia na Slovensku nebola v zásade odlišná !

Investigatívny žurnalista Spurný neobišiel ani otázku, či Randák nepracuje pre Babiša, ako to o ňom niektorí tvrdia. Randák kategoricky odmietol tieto dohady a uviedol, že pracuje iba pre Nadačný fond proti korupcii. Ale aj o ňom sa hovorí, že pracuje pre Babiša. Generál Randák nepovažuje Andreja Babiša za politicky nebezpečného a tým možno nahráva dohadom, že pre neho pracuje a chráni ho. Bývalý šéf českej rozviedky si nemyslí, že by Babiš „vybočil svojimi vzťahmi s tajnými službami z normy, ktorú nastavili ostatní politici. Pokiaľ prekračuje etické hranice, robí to v úplne rovnakej miere, ako to robia alebo robili skoro všetci politici, ktorí boli na vrchole. Robil to Jiří Paroubek, rovnako ako Stanislav Gross, robil to Mirek Topolánek…“

Kariéra Karla Randáka je naozaj strhujúci príbeh. Dvojnásobný majster Česko-Slovenska v cyklistike má za sebou bohatú životnú skúsenosť. Vrcholový športovec a neskôr tréner cestnej cyklistiky začínal v spravodajskej službe ako radový operatívec kontrarozviedky až sa prepracoval na vrchol spravodajskej pyramídy, kde ho skolila nevraživosť niektorých politikov. Nikdy sa nevzdával a táto kniha je svedectvom, ako dokázal hlboko preniknúť do niektorých neduhov českej spoločnosti a doteraz mu to nedá spávať.


[1] Spurný Jaroslav – Randák Karel: Nepohodlný agent. Praha 2018.