7. októbra 2021

K politickému zmiereniu medzi Slovenskom a Maďarskom ešte nedošlo – vznikla politická strana financovaná z Budapešti

Od Igor Cibula

Aktuálna konfrontačná komunikácia medzi oficiálnymi predstaviteľmi Maďarska a Slovenskej republiky dáva za pravdu analytikom, ktorí už roky opakovane varujú, že maďarské politické elity usporiadanie strednej Európy po Trianone považujú za prechodný stav. V tejto súvislosti žiada sa pripomenúť slová maďarského premiéra Viktora Orbána z jeho prejavu pri príležitosti osláv trianonskej storočnice 6. júna 2020 v Sátoraljaújhely, kde zdôraznil, že „pre nás každý zápas trvá až dovtedy, pokiaľ ho nevyhráme. Preto nezanikli dejiny Maďarov ani pri Moháči, ani pri Világoši, ani pri Trianone, a preto budú opäť žiariť všetky kamene na korune Svätého Štefana.“ A v tejto súvislosti maďarský vodca podotkol, že „naša generácia, štvrtá generácia po Trianone, ešte naplní svoje poslanie a Maďarsko privedie až k bránam víťazstva. Ale rozhodujúcu bitku musí vybojovať generácia po nás – piata generácia po Trianone.“ Orbánov metaforický jazyk zreteľne vyjadrujú strategickú orientáciu maďarskej politiky, ktorú nemožno kamuflovať žiadnymi diplomatickými floskulami alebo kvetnatými frázami o susedskej spolupráci, ako to nedávno prezentoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjartó pri rozhovoroch so svojím slovenským kolegom Ivanom Korčokom.

Netreba uhýbať faktom, ale treba si priznať, že napriek konštruktívnym prejavom spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom k skutočnému politickému zmiereniu medzi národmi týchto dvoch krajín doteraz nedošlo. Niektorí slovenskí disidenti sa ešte pred novembrom 1989 pokúšali „vyčistiť“ stôl od vzájomne pociťovaných krívd a historických príkorí, ale disidenti z Budapešti v poslednej chvíli prijatie spoločného dokumentu zablokovali, hlavne kvôli pasáži o nemeniteľnosti hraníc medzi Maďarskom a Česko-Slovenskom. Ako prezradil bývalý predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško, pri stretnutí delegácie KDH v roku 1993 s vtedajším rakúskym ministrom zahraničných vecí Aloisom Mockom najvyšší diplomatický predstaviteľ Rakúska kresťanskodemokratickým politikom povedal, že slovensko-maďarské vzťahy vidí „komplikovane.“ Citovaná stručná diplomatická charakteristika je aktuálna stále, aj keď sa najvyšší slovenskí i maďarskí politici snažili predstierať, že vývoj vzťahov medzi Bratislavou a Budapešťou speje k lepšiemu.

Po tieto dni minister zahraničných vecí Ivan Korčok vyvolal pozornosť verejnosti tým, že prezentoval svojmu kolegovi Péterovi Szijjártovi nespokojnosť vlády s nákupmi pôdy a nehnuteľností, ktoré realizuje maďarský tzv. Súkromný kapitálový fond ornej pôdy. Nie je to jediná aktivita Budapešti dotýkajúca sa Slovenska, pričom existuje viacero podobných prejavov tzv. mäkkého iredentizmu, ktorého strategický cieľ vyjadril Viktor Orbán v citovanom prejave, aby „opäť žiarili všetky kamene na korune Svätého Štefana.“ Existuje napríklad vládny program National Restart, v rámci ktorého sa poskytujú granty takmer 1 500 maďarským etnickým organizáciám. Medzi nimi sú subjekty z Rumunska (795), Slovenska (173), Ukrajiny (118), Slovinska (36), Chorvátska (35), Srbska (98) a 209 maďarských organizácií z iných krajín vo svete. Spomedzi menovaných štátov najmä Ukrajina tvrdo zasiahla proti poskytovaniu grantov z Budapešti, čo vyvolalo napätie v ukrajinsko-maďarských vzťahoch.

Väčšia potenciálna hrozba pre záujmy Slovenskej republiky, ako spomínané aktivity, je zasahovanie maďarskej vlády do vnútropolitického života na Slovensku. Štátny tajomník pre maďarské komunity v zahraničí na úrade maďarského premiéra János Árpád Potápi poslal pred pár dňami blahoprajný list Krisztiánovi Forróovi, predsedovi Strany maďarskej komunity (SMK), ktorý stojí na čele nového politického subjektu Maďarov na Slovensku – Aliancia-Szövetség; vznikol spojením SMK so stranou Most-Híd a hnutím Spolupatričnosť. Štátny tajomník Potápí v liste napísal, že „Maďarsko je odhodlané poskytnúť všetku možnú podporu na zabezpečenie prežitia a prosperity Maďarov v zahraničí.“ Bývalý predseda strany Most-Híd Béla Bugár bez obalu povedal, že to bude strana financovaná z maďarských peňazí. Realistický politik Bugár vie, čo hovorí a nemá vo zvyku hovoriť len tak „do vetra.“ Uvedomuje si riziká z toho plynúce a nepriamo naznačuje, že treba ostražite sledovať, aká bude skutočná orientácia politického subjektu, ktorého v Budapešti označili za zjednotiteľa Maďarov na Slovensku.

Niektoré okolnosti týkajúce sa maďarskej strany Aliancia vyvolávajú znepokojenie, pretože potvrdzujú blízke vzťahy jej predsedu Krisztiána Forró s propagandistickou hviezdou strany Fidesz – Györgym Nógrádim. Niekedy pán Nógrádi vystupuje ako bezpečnostný expert a patrí tiež k tvrdým kritikom integrácie a liberálnych médií. Z viacerých verejných vyjadrení Forróa možno usudzovať, že je naklonený politike Viktora Orbána, čo zaiste nezostane bez vplyvu na politiku strany Szövetség. Nemožno vylúčiť, že pôsobenie takto orientovaného straníckeho subjektu na našej politickej scéne podnieti aktivity slovenských politických strán, ktoré národným prvkom vo svojich programoch pripisujú osobitný význam. V takomto kontexte možno očakávať, že sa to dotkne aj obsahu budúcej predvolebnej kampane, keď sa bude rozhodovať o novom zložení Národnej rady Slovenskej republiky. Je otázne, koľkých Maďarov spojí Aliancia blízka Fideszu – a koľkí slovenskí voliči budú reagovať na propagandu národne orientovaných strán ?