12. februára 2023

Západ by sa mal vyhnúť unáhleným úsudkom o vojne na Ukrajine – Rusko sa naučilo naprávať minulé chyby

Od Igor Cibula

Pred inváziou bola ruská armáda väčšia a lepšie vybavená ako ukrajinská. Jej sily mali viac bojových skúseností ako kyjevské, hoci obe armády už bojovali na východných územiach Ukrajiny. Väčšina západných analytikov preto predpokladala, že ak ruské sily rozumne využijú svoje výhody, Ukrajinci ich útokom dlho nedokážu čeliť. Analytici si kladú otázku, prečo Rusko nezvíťazilo – prečo bolo namiesto toho zastavené, usmernené mimo veľkých miest a zatlačené do defenzívy. Podľa expertov odpoveď je zložitá, pretože má veľa komponentov. Uvádzajú, že prílišné vnútorné utajovanie poskytlo vojakom a ich veliteľom málo času na prípravu, čo viedlo k veľkým stratám. Rusko vytvorilo plán invázie, ktorý bol plný chybných predpokladov, svojvoľného politického zasahovania a plánovacích chýb, ktoré sa odchyľovali od kľúčových  princípov ruskej vojenskej doktríny. Počiatočná invázia sa zamerala na viacero útočných línií bez podporných síl, čo pripútalo armádu k operačným cieľom, ktoré boli vzhľadom na veľkosť jej síl príliš ambiciózne. Pritom Kremeľ sa mylne domnieval, že jeho vojnové plány sú racionálne. Predpokladal, že Ukrajina nebude klásť veľký odpor a  podpora Západu  nebude dostatočne silná na to, aby niečo zmenila. V dôsledku toho bolo Rusko šokované, keď jeho jednotky narazili na odhodlanú Ukrajinu podporovanú západnými spravodajskými službami i zbraňami. Ruské sily boli potom opakovane porazené.

Analytička think-tanku Rand Corporation Dara Massicotová – ktorá predtým pôsobila ako analytička ruských vojenských spôsobilostí v Pentagone – prezentuje v časopise Foreign Affairs obsiahlu analýzu, v ktorej objasňuje, prečo sa ruskej armáde nepodarilo zlomiť vôľu Ukrajiny bojovať a dosiahnuť pôvodný cieľ Kremľa zmeniť Ukrajinu na bábkový štát. Ako uvádza,  modernizácia  možno pomohla Rusku pri jeho menšej invázii na Ukrajinu v roku 2014 a pri leteckých operáciách v Sýrii. Nezdá sa však, že by sa ruská armáda poučila zo svojich operačných skúseností v oboch konfliktoch. Napríklad v oboch malo Rusko mnoho pozemných tímov špeciálnych síl na vedenie prichádzajúcich úderov, čo mu vo vojne na Ukrajine chýbalo. Rusko malo aj jednotné operačné velenie, ktoré pre súčasnú inváziu vytvorilo až niekoľko mesiacov po jej začatí.

Neadekvátne plánovanie Ruska podkopalo jeho výkonnosť a výhody; je užitočné si predstaviť , ako by sa začala invázia na Ukrajinu, keby Moskva postupovala podľa svojej predpísanej vojenskej stratégie. Podľa ruskej doktríny by sa medzištátna vojna, ako je táto, mala začať týždňami vzdušných a raketových útokov proti vojenskej a kritickej infraštruktúre nepriateľa počas toho, čo stratégovia nazývajú „počiatočné obdobie vojny.“ Ruskí plánovači to považujú za rozhodujúce obdobie vojny s operáciami vzdušných síl a raketovými útokmi, ktoré trvajú štyri až šesť týždňov a ktorých cieľom je narušiť vojenské schopnosti a schopnosť odporujúcej krajiny vzdorovať. Podľa ruskej teórie sú pozemné sily zvyčajne nasadzované na zabezpečenie cieľov až potom, čo vzdušné sily a raketové útoky dosiahnu mnohé zo svojich cieľov. Ruské vzdušné sily na začiatku vojny podnikli údery proti ukrajinským pozíciám. Neútočili však systematicky na kritickú infraštruktúru, možno preto, že Rusi verili, že dokážu rýchle obsadiť Ukrajinu a chceli zachovať zariadenia jej infraštruktúry nedotknuté, fungujúcu elektrickú sieť  a ukrajinské obyvateľstvo apatické. Osudným sa stalo to, že ruská armáda nasadila svoje pozemné jednotky v prvý deň a nečakala, kým sa jej podarí vyčistiť cesty a potlačiť ukrajinské jednotky. Výsledok bol katastrofálny. Ruské sily, ktoré sa ponáhľali splniť to, čo považovali za rozkazy doraziť do určitých oblastí v stanovených časoch, predstihli svoju logistiku a ocitli sa pod tlakom ukrajinských jednotiek. Potom boli neúnavne bombardovaní delostrelectvom a protipancierovými zbraňami.

Moskva sa tiež rozhodla zapojiť takmer všetky svoje profesionálne pozemné a vzdušné sily do jedného viacosového útoku, čo je v rozpore s tradíciou ruskej armády držať sily zo Sibíri a ruského Ďalekého východu ako druhý sled alebo strategickú zálohu. Toto rozhodnutie malo vojenský zmysel. Išlo o pokus zmocniť sa niekoľkých častí Ukrajiny súčasne, čím Rusko natiahlo svoje logistické a podporné systémy až k bodu zlomu. Keby Rusko začalo vzdušné a raketové útoky niekoľko dní alebo týždňov pred zapojením pozemných síl, zaútočilo by na menšiu frontovú líniu a udržalo si veľké záložné sily, jeho invázia by mohla vyzerať inak. V takomto prípade by Rusko malo jednoduchšiu logistiku, sústredenie paľby a zníženú expozíciu pre svoje postupujúce jednotky. Mohlo tak dokonca prevalcovať miestne skupiny ukrajinskej protivzdušnej obrany. 

Podľa analytičky Massicotovej nie je jasné, prečo sa Rusko  odklonilo od jeho vojenskej doktríny (a od zdravého rozumu). Jeden dôvod sa však zdá jasný: politické zasahovanie Kremľa. Nápady Kremľa boli zjavne neúčinné. Napriek situácii Moskva oddialila dôležité korekcie kurzu, pravdepodobne preto, že sa domnievala, že by boli doma politicky nepopulárne. Kremeľ sa napríklad začiatkom leta pokúšal nalákať dobrovoľníkov ad hoc, aby zaplátali diery spôsobené veľkými stratami na bojisku, ale toto úsilie prilákalo príliš málo personálu. Až po septembrovom kolapse vojenského frontu v Charkove Moskva nariadila mobilizáciu. Neskôr Kremeľ povolil ústup z mesta Cherson až niekoľko mesiacov po tom, čo sa ruské pozície stali neudržateľnými, čím riskovali tisíce vojakov.

Vojnové plány Kremľa, samozrejme, boli zverejnené mesiace pred vojnou. Ako informovalo množstvo mediálnych kanálov – vrátane denníkov The New York Times a The Washington Post – americké spravodajské agentúry odhalili podrobné a presné náčrty ruských plánov a následne ich zdieľali s médiami, ako aj so spojencami a partnermi. Namiesto prerušenia invázie Kremeľ naliehal na novinárov a diplomatov, že veľké kontingenty vojakov zhromaždených na ukrajinských hraniciach sú tam kvôli výcviku a že nemá v úmysle zaútočiť na svojho suseda. Tieto tvrdenia neoklamali Západ, ale oklamali väčšinu Rusov – vrátane tých v ozbrojených silách. Kremeľ zatajil svoje vojnové plány pred vojenskými zainteresovanými stranami na mnohých úrovniach, od jednotlivých vojakov a pilotov až po dôstojníkov generálneho štábu, a mnohí vojaci a vládni predstavitelia boli prekvapení, keď dostali rozkaz na inváziu. 

Prílišné utajenie tiež znamenalo, že Moskva premeškala niekoľko kľúčových príležitostí na prípravu obranného priemyslu na výrobu a skladovanie základnej munície. Dokonca aj potom, čo boli umiestnené v blízkosti Ukrajiny, ruské jednotky neboli obsadené alebo zásobované na vhodných úrovniach, pravdepodobne preto, že plánovači verili, že vojaci vykonávajú výcvikové cvičenia. A keďže armáda nemala čas na koordináciu svojich systémov elektronického boja, keď sa ruské sily pokúsili rušiť ukrajinskú komunikáciu, rušili aj svoju vlastnú. Predvojnové utajovanie viedlo k problémom, ktoré boli obzvlášť výrazné vo vzduchu. Pred inváziou mali ruskí piloti skúsenosti s bojmi v Sýrii, ale operácie tam prebiehali nad bezproblemovým územím, najčastejšie v púšti. Piloti nemali prakticky žiadne skúsenosti s bojom nad väčšou zalesnenou krajinou, nieto ešte proti protivníkovi, ktorý je schopný zasiahnuť ich prúdové lietadlá vrstvami protivzdušnej obrany. Pred inváziou dostali malý alebo žiadny výcvik v takejto taktike. Uvedená neskúsenosť je čiastočne dôvodom, prečo Rusko napriek niekedy stovkám misií denne nedokázalo rozložiť ukrajinské letectvo alebo protivzdušnú obranu. Ďalším faktorom bolo, ako sa Rusko rozhodlo využiť svoje sily. Pretože ruské pozemné jednotky boli v priebehu niekoľkých dní vo vážnom nebezpečenstve, letecké sily boli rýchlo preradené z potláčania ukrajinskej protivzdušnej obrany na poskytovanie pozemnej leteckej podpory. Táto zmena zabránila Rusku získať vzdušnú nadvládu a prinútila Rusov lietať v malých výškach, v dosahu ukrajinských rakiet Stinger. V dôsledku toho prišli o veľa helikoptér a stíhačiek.

Zdá sa, že ruská vláda predpokladala, že Ukrajinci nebudú klásť odpor, že ukrajinská armáda zmizne a Západ nebude môcť včas pomôcť Kyjevu. Tieto závery neboli úplne nepodložené. Ruské spravodajské služby mali svoj vlastný predvojnový tajný prieskum verejnej mienky, podľa ktorého len 48 % obyvateľstva bolo „pripravených brániť“ Ukrajinu. Prezidenta Zelenskeho v predvečer vojny podporovalo menej ako 30 %. Ruské spravodajské agentúry mali na Ukrajine rozsiahlu špionážnu sieť na vytvorenie kolaborantskej vlády. Ukrajina neskôr zatkla a obvinila 651 ľudí zo zrady a spolupráce s okupantmi, vrátane niekoľkých predstaviteľov jej bezpečnostných služieb. Ruskí plánovači tiež mohli predpokladať, že ukrajinské sily nebudú pripravené, pretože ukrajinská vláda sa až po niekoľkých týždňoch presunula na vojnovú štruktúru. Pravdepodobne si mysleli, že ukrajinská delostrelecká munícia sa rýchlo minie. Kremeľ však bral do úvahy iba zistenia, ktoré mu jednoducho umožnili vidieť to, čo vidieť chcel. Rovnaký prieskum spravodajských služieb napríklad naznačil, že 84 % ukrajinských respondentov by považovalo ruské sily za okupantov, nie za osloboditeľov. USA a ich spojenci odhaľovali plány Ruska a rôzne pokusy vytvoriť zámienku na inváziu a varovali Rusko súkromne aj verejne, že Moskva bude čeliť obrovským následkom, ak začne vojnu. Zjavne to však nikoho v najbližšom kruhu Putina nepresvedčilo, že by mali prehodnotiť ruský prístup a pripraviť sa na iný, ťažší typ konfliktu: konflikt, v ktorom sa Ukrajinci budú brániť a dostanú značnú západnú pomoc. 

Prezident Volodymar Zelenskyj – ktorý bol pred inváziou doma nepopulárny – zaznamenal raketový nárast popularity a počas vojny sa stal  celosvetovo uznávaným vodcom.  A ukrajinskej vláde sa podarilo získať historické sumy pomoci zo Západu. Koncom januára 2023 poskytli Spojené štáty od začiatku ruskej invázie Ukrajine bezpečnostnú pomoc vo výške 26,8 miliardy dolárov a európske štáty prispeli ďalšími miliardami. Ukrajinci boli zásobení obrnenými vozidlami, systémami protivzdušnej obrany, vrtuľníkmi, delostrelectvom M777 a raketovými systémami vysokej mobility (HIMARS). Dostávajú západné tanky. Washington tiež začal Kyjevu poskytovať informácie o tom, čo námestníčka ministra obrany USA Kathleen Hicksová  označila za „dôležité“ a „špičkové“ spravodajstvo. Riaditeľ americkej Defence Intelligence Agency tvrdil, že zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou má „revolučný“ charakter a riaditeľ Správy národnej bezpečnosti a amerického kybernetického velenia sa vyjadril, že za 35 rokoch nikdy nevidel lepší príklad zdieľania spravodajských informácií vládnej služby. Podľa Pentagonu Spojené štáty neposkytujú spravodajské informácie o miestach vedúcich predstaviteľov Ruska, ani sa nepodieľajú na ukrajinských rozhodnutiach o cielení. Podľa vysokých predstaviteľov obrany Spojené štáty tiež poskytli plánovaciu a vojnovú podporu pre septembrové protiofenzívy Ukrajiny v Charkove a Chersone, ktoré sa obe skončili obrovským úspechom.

Rusko sa však naučilo naprávať minulé chyby. Koncom jari sa ruským silám konečne podarilo rušiť ukrajinskú komunikáciu bez toho, aby rušili svoju vlastnú. Kremeľ v septembri vyhlásil čiastočnú mobilizáciu na kompenzáciu nedostatku personálu, pričom do ozbrojených síl nasadil 300 000 odvedencov. Proces bol chaotický a títo noví vojaci nedostali dobrý výcvik. Teraz sú však tieto nové sily na východnej Ukrajine, kde posilnili obranné pozície a pomohli vyčerpaným jednotkám so základnými, ale dôležitými úlohami. Vláda tiež postupne stavia ruskú ekonomiku na vojnový základ, čím pomáha štátu pripraviť sa na dlhý konflikt. Tieto zmeny začínajú prinášať výsledky. Ruská obranná priemyselná základňa môže byť v dôsledku sankcií a dovozných obmedzení napätá, ale jej továrne sú nedotknuté a pracujú nepretržite, aby sa pokúsili držať krok s dopytom. Hoci Rusku dochádzajú rakety, rozšírilo svoj inventár prerobením protilodných riadených striel a rakiet protivzdušnej obrany. Ruská armáda ešte nezlepšila svoj proces hodnotenia škôd v boji ani schopnosť zasiahnuť pohyblivé ciele, ale teraz presne zasahuje elektrickú sieť Ukrajiny. Od januára 2023 ruské zásahy poškodili zhruba 40 % ukrajinskej energetickej infraštruktúry a v jednom momente vyradili energiu pre viac ako 10 miliónov ľudí. Krivka učenia Ukrajincov bola tiež strmá a vďaka experimentovaniu sa im podarilo udržať ruské sily v rovnováhe. Armáda preukázala kreativitu pri plánovaní a zasiahla ruské letecké základne a Čiernomorskú flotilu. Ukrajinskí piloti a vojaci, podobne ako ruskí, nazbierali pozoruhodné a jedinečné bojové skúsenosti. Ukrajina ťažila z vonkajšej podpory viac ako Rusko.

Ruské sily sa však úspešne prispôsobili a experimentovali, keď zaujali obranný postoj. Po týždňoch ničivých útokov raketometov HIMARS počas leta 2022 Rusko presunulo svoje veliteľské stanovištia a mnohé logistické sklady mimo ich dosah. Ruské sily preukázali väčšiu kompetenciu v defenzíve ako v ofenzíve, najmä na juhu, kde vytvorili vrstvenú obranu, cez ktorú sa ukrajinské sila ťažko prebojovali. Generál Sergej Surovikin, ktorý bol v októbri vymenovaný za hlavného veliteľa Ruska, bol predtým veliteľom južnej operačnej skupiny a túto skúsenosť priniesol aj do iných regiónov, ktoré Rusko čiastočne okupuje. Vojaci vykopali rozsiahle zákopy a vytvorili ďalšie obranné pozície. Rusko sa stiahlo z mesta Cherson a prešlo do obrany až potom, čo bol Surovikin vymenovaný za veliteľa frontu. Putin tiež začal pripúšťať, že konflikt bude náročný, keď Surovikin prevezme zodpovednosť. Tieto zmeny naznačujú, že Putin za Surovikinovho pôsobenia mohol dostať reálnejšie hodnotenie situácie na Ukrajine. V januári 2023 bol Surovikin degradovaný v prospech náčelníka ruského generálneho štábu generála Valerija Gerasimova. Hoci dôvody tejto zmeny velenia sú nejasné, môžu za tým stáť skôr palácové intrigy a klientelizmus, než nejaké konkrétne zlyhanie Surovikinovho vedenia. Ale žiadnemu ruskému veliteľovi sa nepodarilo zlomiť vôľu Ukrajiny bojovať, aj keď Rusko pokračuje v odpaľovaní rakiet, ktoré spôsobujú utrpenie ukrajinskému ľudu. Bombardovanie a opevnenie však môže značne znížiť kapacitu Ukrajiny a sťažiť krajine získať späť viac územia.

Kremeľ sa však snaží urobiť viac, než len držať územie, ktorú už zabral. Prezident Vladimír Putin dal jasne najavo, že chce všetky štyri provincie, ktoré Moskva v septembri nezákonne anektovala – Doneck, Cherson, Luhansk a Záporožie – a na viedokonferencii vlani v decembri naznačil, že je pripravený podstúpiť „dlhý proces“, aby ich získal. Putinove zmenšené ciele a náhla otvorenosť o dĺžke kampane ukazujú, že Kremeľ sa dokáže prispôsobiť svojej oslabenej pozícii a pripraviť svoje obyvateľstvo na dlhú vojnu. Rusko sa teda buď vyvíja, alebo si kupuje čas, kým bude môcť zregenerovať svoje sily. Otázkou je, či mu zmeny budú stačiť. Existujú dôvody domnievať sa, že posuny vojnu  Rusku nezachránia, čiastočne preto, že je potrebné zmeniť toľko vecí; žiadny faktor nevysvetľuje, prečo vojna doteraz pre Rusko prebiehala tak zle. Vysvetlenia zahŕňajú problémy, ktoré nie je ľahké riešiť, pretože ide o neriešiteľné súčasti ruského systému, ako napríklad sebazničujúce klamstvo ilustrované rozhodnutím Kremľa uprednostniť utajenie a domácu stabilitu pred primeraným plánovaním. A Moskva, ak vôbec niečo, zdvojnásobila umlčanie úprimnej diskusie o konflikte, dokonca zašla tak ďaleko, že kriminalizovala hodnotenia bojových úmrtí a predpovede o tom, ako by sa vojna mohla vyvinúť. Hoci predstavitelia môžu bezpečne hovoriť o niektorých problémoch – napríklad ruskí vojenskí vodcovia vyzvali na rozšírenie ozbrojených síl – iné zostávajú rozhodne zakázané, vrátane väčších problémov nekompetentnosti a zlého veliteľského prostredia, ktoré viedlo k hrozným problémom armády na Ukrajine. Táto cenzúra sťažuje Kremľu získať dobré informácie o tom, čo sa deje vo vojne zle, čo komplikuje snahy o nápravu kurzu.

Niektoré z hlavných problémov Ruska sú do značnej miery mimo kontroly Moskvy. Ukrajinské odhodlanie voči Rusku zosilnelo, čo ruská armáda pri všetkej svojej brutalite nemôže vrátiť späť. Rusko tiež nebolo schopné alebo ochotné prerušiť západné toky zbraní alebo spravodajských informácií na Ukrajinu. Pokiaľ tieto dva faktory – odhodlanie Ukrajiny a podpora Západu – zostanú na svojom mieste, Kremeľ nemôže zmeniť Ukrajinu na bábkový štát, ako sa o to pôvodne snažil. Ruská armáda však napravila niektoré dôležité problémy. Aby prekonala zlý plán, opravila svoju veliteľskú štruktúru a zmenila mnohé zo svojich taktík. Po veľkých stratách upevnila svoje pozície na Ukrajine a zároveň doplnila personál, čo predraží ukrajinské protiofenzívy. Ruskí vojenskí vodcovia oznámili svoj zámer vrátiť späť mnohé z väčších divízií spred reforiem v roku 2008, aby sa čiastočne napravili problémy so štruktúrou vojenských síl. Keď sa ruská ekonomika zmobilizuje, obranná základňa by mohla lepšie produkovať viac vybavenia, aby nahradila vojnové straty. Západný obranný priemysel je medzitým zaťažený požiadavkami na doplnenie Ukrajiny. Rusko si môže spočítať, že môže posilniť svoju pozíciu, kým bude čakať, kým sa západné zásoby nevyčerpajú alebo sa svet pohne ďalej.

Analytici by však mali byť opatrní pri prognózovaní výsledkov. Stále platí klasické príslovie: vo vojne sú prvé správy často mylné alebo kusé. Len čas ukáže, či Rusko dokáže zachrániť svoju inváziu alebo či ukrajinské sily zvíťazia. Konflikt už má nepredvídateľný priebeh, a preto by sa Západ mal vyhnúť unáhleným úsudkom o tom, čo sa na ruskej kampani pokazilo, aby sa nepoučil nesprávne, nevymyslel nesprávne stratégie alebo nezískal nesprávne typy zbraní. Tak ako Západ pred inváziou precenil možnosti Ruska, mohol ich teraz podceniť. A mohli by preceňovať podobne uzavretý systém, akým je čínska armáda. Analytikom chvíľu trvá, kým sa naučia, ako sa bojovník prispôsobuje a mení svoju taktiku. Bohužiaľ, analytici budú mať pravdepodobne veľa času na vývoj a zdokonaľovanie takýchto metrík. Pretože napriek všetkej neistote je toto jasné: keďže Rusko pokračuje v mobilizácii a Kyjev a jeho priaznivci sa zakopávajú, vojna je pripravená pokračovať.