4. marca 2023

USA a ich partneri by nemali poskytovať priestor Pekingu a Moskve – Čínu treba zapojiť do práce na mieri v Európe

Od Igor Cibula

Vojna na Ukrajine radikálne zmenila geopolitickú situáciu vo svete a zvýraznila význam partnerstva medzi Ruskom a Čínou. Analytici si všimli, že  Peking a Moskva sa snažia spochybniť to, čo vnímajú ako globálny poriadok ovládaný Západom, ktorý umožňuje Spojeným štátom a ich spojencom presadzovať ich záujmy voči iným. Obe krajiny často protestovali proti nadradenosti „západných hodnôt“ na medzinárodných fórach a presadzovali podmienené chápanie ľudských práv a demokracie, definované „v súlade so špecifickou situáciou v každej krajine.“ Vo svojom spoločnom vyhlásení z februára 2022 Čína a Rusko trvali na tom, že sú tiež demokraciami, a napadli „niektoré štáty“ za to, že použili „zámienku ochrany demokracie a ľudských práv“ na rozsievanie nezhôd medzi inými krajinami a zasahovanie do ich vnútorných záležitosti. Predstavitelia oboch krajín  obviňujú Washington z toho, že nespravodlivo využíva svoju ekonomickú silu, vrátane privilegovaného postavenia amerického dolára v globálnom finančnom systéme na uvalenie represívnych opatrení voči svojim rivalov.

Partnerstvu Číny a Ruska sa venuje v časopise Foreing Affairs špecialistka na Čínu v americkom Brookingsovom inštitúte Patrícia M. Kim, ktorá študuje ich ašpirácie a záujmy v aktuálnom kontexte konfliktu na Ukrajine, ako aj vzťahov na Západe. Autorka zasvätenej analýzy pripomína, že partnerstvo Číny a Ruska je skutočné a pravdepodobne v dohľadnej budúcnosti pretrvá. Jeho strategické dôsledky by sa však nemali preceňovať ani podceňovať. Zásadné rozdiely medzi ich pohľadmi, spolu s rastúcimi obmedzeniami Ruska, obmedzia príťažlivosť zosúladenia a jeho schopnosť revidovať existujúci globálny poriadok, čo si vyžaduje uplatnenie vplyvu medzi rozvojovými aj rozvinutými krajinami. Komanditné partnerstvo medzi oboma krajinami môže byť stále destabilizujúce, najmä ak Čína slúži ako ekonomické záchranné lano Ruska a dvojica bude pokračovať v partnerstve pri ochrane autokracií tolerovaním ich priestupkov doma aj v zahraničí.

Americká expertka sa domnieva, že Spojené štáty by nemali očakávať rozpad tohto zladenia a ani rezignovať na ďalšiu konsolidáciu čínsko-ruských väzieb. Americkí predstavitelia by namiesto toho mali apelovať na základný záujem Pekingu o stabilitu, aby prinútili čínskych lídrov ovládnuť ruskú ľahkomyseľnosť. Nedávne snahy prezidenta Joea Bidena, nemeckého kancelára Olafa Scholza a ďalších naliehať na prezidenta Si Ťin-pchinga, aby sa postavil proti hrozbe alebo použitiu jadrových zbraní na Ukrajine, ponúkajú dobrý príklad toho, ako môžu západné mocnosti spolupracovať s Čínou na vysielaní správnych signálov do Moskvy. Rovnaký prístup by sa mal použiť pri presadzovaní mierovej dohody, ktorá zabezpečí spravodlivosť pre ľud Ukrajiny, keď sa objaví plán takejto dohody. Skeptici môžu pochybovať, či pokus o spoluprácu s Pekingom bude stáť za námahu, vzhľadom na to, že je nepravdepodobné, že schváli tvrdé opatrenia, ktoré ohrozia jeho vzťahy s Moskvou. 

Čína sa bude tiež usilovať o uznanie za spoluprácu, ktorá by mala byť akceptovaná v „dohľadnej dobe.“  Svoju ochotu spolupracovať so západnými mocnosťami na Ukrajine sa Peking pokúsi spojiť s ústupkami v iných oblastiach, ako je zmiernenie vývozných obmedzení pre čínske spoločnosti alebo obmedzenie diplomatickej podpory Taiwanu. Spojené štáty a ich partneri budú musieť zvládnuť takéto požiadavky stanovením správnych očakávaní od Pekingu. Slová a činy Číny ako člena Bezpečnostnej rady OSN a ako najdôslednejšieho spojenca a obchodného partnera Ruska ovplyvnia rozhodnutia Moskvy na Ukrajine aj mimo nej. Preto bude nevyhnutné zabezpečiť spoluprácu Číny pri práci na mieri v Európe.

Spojené štáty a ich spojenci by sa tiež mali vážne zamyslieť nad tým, prečo čínske a ruské obvinenia zo západného pokrytectva a hegemónie rezonujú v mnohých častiach sveta a ako by mohli tieto sťažnosti riešiť. Budú sa musieť popasovať s ťažkými problémami, ako sú ničivé humanitárne dôsledky na globálnom juhu krokov  Západu, ktorý čoraz viac využíva sankcie mimo OSN. A budú musieť nájsť spôsoby, ako zabezpečiť, aby mocné medzinárodné inštitúcie, vrátane Bezpečnostnej rady OSN, skupiny G-20 a širokého spektra medzinárodných orgánov stanovujúcich zásady, ktoré formujú pravidlá a normy vo všetkom od globálnych financií po výskum umelej inteligencie, mohli lepšie zohľadniť hlasy a priority rozvojových krajín. Aby sa zabránilo ďalšiemu globálnemu rozdeleniu a využívaniu tejto priepasti Čínou a Ruskom, USA a ich partneri by mali podporovať trvalé vzťahy s rozvojovými krajinami a aktívne zvažovať, kde sú potrebné zmeny v existujúcom medzinárodnom poriadku – a nie poskytovať priestor Pekingu a Moskve

USA a ich partneri by nemali poskytovať priestor Pekingu a Moskve – Čínu treba zapojiť do práce na mieri v Európe