16. októbra 2017

Prezident v rukách poradcov

Od Igor Cibula

V lete sa objavila na internete publikácia „Premieři v rukách poradců“, ktorú aj v printovej forme vydal český Nadační fond proti korupci. Je to pokus aspoň čiastočne nazrieť do zákulisia českej domácej politiky a poznať mená niektorých osôb, ktoré „našepkávali“ 8 českým premiérom – počínajúc Václavom Klausom až po Bohuslava Sobotku.

Kniha je dielom kolektívu anonymných autorov, čo naznačuje, že možno sa obávali následkov, plynúcich pre nich z odhalení uvedených v publikácii. Niektoré z nich vlastne neboli ani odhaleniami, pretože už skôr sa im venovali investigatívni novinári a politickí komentátori českých médií. Aj tak sa nemožno „opatrnosti“ a obavám autorov čudovať, pretože niektoré odhalenia skrytých vzťahov medzi českými premiérmi a osobami z ich najbližšieho okolia by mohli vyvolať nielen právne spory, ale aj doživotné problémy pre tých, čo sa na tvorbe publikácie podieľali.

Človeka pri čítaní knihy o personálnom zákulisí českých premiérov napadne otázka, prečo sa niekto na Slovensku nepodujal napísať podobnú publikáciu. Slovenskí novinári a „majstri pera“ dokázali podrobnejšie si všimnúť iba ex-premiéra Vladimíra Mečiara a súčasného premiéra Róberta Fica. Iba veľmi povrchne venovali pozornosť okoliu Mikuláša Dzurindu, hoci funkciu predsedu vlády zastával 8 rokov a popri pozitívnych politických krokoch a ekonomických reformách porobil aj „prešľapy“, ktoré pochovali SDKÚ. A „investigatívci“ temer úplne šetrili premiérku Ivetu Radičovú; možno z úcty k jej profesorskému titulu ?!

Jednostranná orientácia slovenskej publicistiky vážne poškodzuje morálnu autoritu a spoločenský vplyv slovenskej žurnalistiky. Možno sa potenciálni autori kritických pohľadov na premiérov „napravo od stredu“ obávajú, že tým by ešte viac ohrozili „piliere“ demokracie na Slovensku. Mnohí konzumenti takejto „sterilnej“ praxe pravicovej opozícii naklonených novinárov nie sú však ochotní akceptovať uvedený prístup a z toho dôvodu sa „utiekajú“ k tzv. alternatívnym zdrojom na internete, kde nachádzajú prezentácie aktuálnych problémov v čierno-bielych zjednodušeniach a konšpiracionizmom deformovaných interpretáciách spoločenského vývoja Avšak nie je to národné „špecifikum“ malej krajiny pod Tatrami, pretože aj v tzv. zavedených demokraciách „plebs“ neverí elitnej žurnalistike, čo dokazuje zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov. 

V súvislosti so spomínanou českou publikáciou niektorí kritickí pozorovatelia pomerov na Slovensku tvrdia, že v Bratislave by mohli vydať knihu s titulom „Prezident v rukách poradcov.“ Podľa nich v kancelárii prezidenta Andreja Kisku pôsobia poradcovia, ktorí kedysi oddane „radili“ Mikulášovi Dzurindovi alebo Ivete Radičovej. Píšu hlave štátu prejavy a radia, ako vystupovať na medzinárodných fórach v duchu, v akom radili šéfom bývalých vlád. Politicky neskúsený prezident je na nich odkázaný až tak, že sotva kedy prednesie súvislý prejav bez toho, aby mu ho napísali. Ani reakcie prezidenta na nedávne útoky proti nemu nesvedčia o tom, že si vybral naozaj dobrých poradcov !