27. februára 2020

Čo čaká Spojené štáty koncom roku 2020 – používajú USA príliš málo alebo príliš veľa sily ?

Od Igor Cibula

Meno amerického geopolitického analytika Georgea Friedmana nie je na Slovensku neznáme. V slovenčine mu vyšlo niekoľko zaujímavých kníh, medzi osobitne vyhľadávané patrí práca „Nasledujúcich 100 rokov“ – a naposledy kniha „Ohniská napätia – Na prahu krízy v Európe“, ku ktorej predslov napísal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Znalci geopolitiky a medzinárodných vzťahov poznajú Friedmana z čias jeho pôsobenia na internetovom portáli Stratfor, kde pôsobil od jeho založenia v roku 1996 až do roku 2015, keď založil novú analyticko-prognostickú spoločnosť Geopolitical Futures. Poskytuje geopolitické predpovede, ktoré umožňujú porozumieť tomu, čo je vo svete podstatné a čo nie. Monitoruje globálne udalosti a pomáha chápať zložitosť vzťahov medzi štátmi a vplyv rozličných záujmov na prostredie, v ktorom žijeme.

Portál Gepolitical Futures formujú do značnej miery myšlienky Georgea Friedmana, a preto si zaslúži pozornosť aj jeho kniha „Búrka pred pokojom“ (The storm before the calm), vydaná pred niekoľkými dňami. Autor tvrdí, že zo všetkých jeho kníh ju písal najdlhšie a hovorí, že jeho „múdrosť je redukovaná na túto knihu.“ Kniha je užitočná aj preto, že ponúka dôkladnú analýzu amerického spôsobu života, najmä korene talentu na znovuobnovovanie, ktorý umožňuje rozlet národa po krízach. Podľa Friedmana Američania si vymysleli svoju krajinu. chýba im spoločná história a kultúra. Diskutuje o ich neochote ako národa prijať svoju zodpovednosť „ako jedinej svetovej veľmoci“ a rozoberá napätie medzi technokratmi a triedou pracujúcich v priemysle.

Geopolitický analytik Friedman aplikuje svoj geopolitický prognostický model na Spojené štáty a prezentuje jedinečný príbeh americkej histórie od založenia USA až po súčasnosť. Výsledkom jeho prezentácie je užitočný, ale niekedy až neprehľadný rámec na pochopenie toho, kde sa teraz nachádza Amerika a ktorým smerom sa bude uberať. Autor uvádza, že mechanizmus USA bol postavený na dvoch princípoch. Zakladatelia Spojených štátov sa obávali vlády, pretože vlády majú tendenciu hromadiť moc a stať sa tyraniou. A po druhé neverili ľuďom, pretože ľudia – pri sledovaní svojich súkromných záujmov – môžu odvrátiť vládu od záujmov spoločného dobra. Vláda je síce užitočná – samozrejme tak, ako sú aj občania – ale obaja musia byť obmedzení takým spôsobom, aby vládna mašinéria obmedzila ich schopnosť akumulovať moc. Zakladatelia USA z takýchto princípov odvodili zásady fungovania štátneho mechanizmu ich krajiny.

Spisovateľ a recenzent Friedmanovej knihy David Wineberg na internetovom portáli Good Reads upozorňuje, že autor „Búrky pred nepokojom“ zaradil aj Donalda Trumpa medzi neúspešných prezidentov, akými boli John Quincy Adams, US Grant, Herbert Hoover či Jimmy Carter, ktorí sa neúspešne pokúšali o „návrat do starých dobrých čias éry, ktorá je navždy preč.“ Krajina trpí „luxusom“  840-ich zámorských vojenských základní v temer viac ako 200 štátoch sveta. aby si udržala svoje impérium. Ich budúcnosť závisí aj od globálnej angažovanosti Ruska, ale tiež  od kompetentnosti budúcich prezidentov. Ich administratíva v posledných obdobiach netrpela iba tým, že  jej členmi boli nekvalifikované alebo nekompetentné osoby, ale aj „zlomyseľní ľudia.“

Friedman vo svojej knihe konštatuje, že Spojené štáty sú vlastne „nezrelým impériom“ – nijako zvlášť kompetentným impériom, ktoré používa príliš málo alebo príliš veľa sily. Friedmanova analýza podrobne popisuje americkú históriu, ktorá podľa neho prebieha v dvoch druhoch cyklov. Osemdesiatročný tzv. inštitucionálny cyklus charakterizujú spoločenské zmeny USA, akými boli vznik Únie, občianska vojna, druhá svetová vojna), zatiaľ čo päťdesiatročný „sociálno-ekonomický cyklus“ charakterizovali obdobia vytvárania spoločenských tried, demografická explózia či formovanie tzv. strednej triedy. Podľa Friedmanovej interpretácie tieto dva cykly by sa mali zblížiť koncom roku 2020, keď Spojené štáty budú musieť znášať otrasy a možný konflikt im prinesie väčšiu stabilitu a vplyv vo svete. Alebo sa v tejto prognóze geopolitický analytik Friedman mýli ?