15. marca 2022

Čína by mala zabrániť Putinovi vyvolať svetovú vojnu – odrezanie sa od Putina a vzdanie sa neutrality v jeho konflikte s Ukrajinou pozdvihne imidž Číny

Od Igor Cibula

Rusko-ukrajinská vojna je najvážnejším geopolitickým konfliktom od druhej svetovej vojny a bude mať oveľa väčšie globálne dôsledky ako útoky z 11. septembra. V tejto kritickej chvíli musí Čína presne analyzovať a posúdiť smerovanie vojny a jej potenciálny vplyv na medzinárodnú situáciu. Čína zároveň potrebuje na to, aby sa usilovala o relatívne priaznivé vonkajšie prostredie, pružne reagovať a prijímať strategické rozhodnutia, ktoré sú v súlade s jej dlhodobými záujmami. Ruská „špeciálna vojenská operácia“ proti Ukrajine vyvolala v Číne veľké kontroverzie, pričom jej priaznivci a odporcovia boli rozdelení na dve nezmieriteľne protichodné strany. Článok prezentovaný na internetovom portáli neziskovej organizácie China Focus nezastupuje žiadnu z týchto strán a pre posúdenie a referenciu najvyššej rozhodovacej úrovne v Číne tento článok poskytuje objektívnu analýzu možných vojnových následkov spolu so  zodpovedajúcimi možnosťami opatrení proti negatívnym výsledkom uvedeného geopolitického konfliktu.

Autorom článku o možných výsledkoch rusko-ukrajinskej vojny a rozhodovaní Číny o tom, ako sa k tomuto konfliktu postaviť je podpredseda Centra pre výskum verejnej politiky Úradu poradcu Štátnej rady Hu Wei, rešpektovaná akademická autorita v najvyšších politických kruhoch v Pekingu. Preto si článok všimli aj vo viacerých krajinách v zahraničí a osobitne venovali pozornosť III. časti eseje, kde sa profesor Hu Wei venuje strategickej voľbe Číny. Podľa jeho názoru Čínu nemožno viazať na Putina a treba ju čo najskôr od neho odrezať. V zmysle, že eskalácia konfliktu medzi Ruskom a Západom pomáha odvrátiť pozornosť USA od Číny, Čína by sa mala radovať s Putinom a dokonca ho podporovať, ale iba ak Rusko nepadne. Byť na jednej lodi s Putinom ovplyvní Čínu, ak príde o moc. Pokiaľ sa Putinovi nepodarí zabezpečiť víťazstvo s podporou Číny, čo je perspektíva, ktorá momentálne vyzerá bezútešne, Čína nemá vplyv na postoj Ruska. Zákon medzinárodnej politiky hovorí, že neexistujú „veční spojenci ani veční nepriatelia“, ale „naše záujmy sú večné a trvalé“. Za súčasných medzinárodných okolností môže Čína postupovať len tak, že bude chrániť svoje najlepšie záujmy, vyberie si menšie z dvoch druhov zla a čo najskôr zloží bremeno Ruska. V  súčasnosti  sa odhaduje, že pred tým, ako Čína stratí svoj priestor na uvažovanie, ešte uplynie obdobie jedného alebo dvoch týždňov. Čína preto musí konať rozhodne.

Zaujímavé je upozornenie, že Čína by sa mala vyvarovať hry na obe strany na jednej lodi, vzdať sa pozície neutrality a zvoliť si pozíciu hlavného prúdu vo svete. V súčasnosti sa Čína snaží neuraziť ani jednu stranu a vo svojich medzinárodných vyhláseniach a rozhodnutiach kráčala strednou cestou, vrátane zdržania sa hlasovania v Bezpečnostnej rade OSN a Valnom zhromaždení OSN. Tento postoj však nezodpovedá potrebám Ruska a rozzúril Ukrajinu a jej podporovateľov, ako aj sympatizantov, čím postavil Čínu na nesprávnu stranu veľkej časti sveta. V niektorých prípadoch je zdanlivá neutralita rozumnou voľbou, no neplatí to pre túto vojnu, kde Čína nemá čo získať. Vzhľadom na to, že Čína vždy presadzovala rešpektovanie národnej suverenity a územnej celistvosti, môže sa vyhnúť ďalšej izolácii len tak, že bude stáť pri väčšine krajín sveta.

Akademik Hu Wei zdôraznil, že  Čína by mala dosiahnuť čo najväčší strategický prelom a nenechať sa ďalej izolovať Západom. Odrezanie sa od Putina a vzdanie sa neutrality pomôže vybudovať medzinárodný imidž Číny a uľahčí jej vzťahy s USA a Západom. Hoci je to ťažké a vyžaduje si to veľkú múdrosť, je to najlepšia možnosť do budúcnosti. Názor, že geopolitické hádky v Európe vyvolané vojnou na Ukrajine výrazne oddialia strategický presun USA z Európy do indopacifického regiónu, nemožno považovať za príliš optimistické. V USA sa už ozývajú hlasy, že Európa je dôležitá, ale Čína je ešte dôležitejšia a primárnym cieľom USA je zabrániť Číne, aby sa stala dominantnou veľmocou v indicko-pacifickom regióne. Za takýchto okolností je najvyššou prioritou Číny vykonať príslušné strategické úpravy, zmeniť nepriateľské postoje Američanov voči Číne a zachrániť sa pred izoláciou. Základom je zabrániť USA a Západu uvaliť spoločné sankcie na Čínu.

Osobitne významný je záver eseje, že Čína by mala zabrániť vypuknutiu svetových  a jadrových vojen a nenahraditeľne prispieť k svetovému mieru. Keďže Putin výslovne požiadal ruské strategické odstrašujúce sily, aby vstúpili do stavu špeciálnej bojovej pripravenosti, rusko-ukrajinská vojna sa môže vymknúť spod kontroly. Spravodlivý dôvod priťahuje veľkú podporu; nespravodlivý nájde málo. Ak Rusko podnieti svetovú vojnu alebo dokonca jadrovú vojnu, určite bude riskovať svetové nepokoje. Aby Čína demonštrovala úlohu Číny ako zodpovednej veľmoci, nielenže nemôže stáť pri Putinovi, ale mala by tiež podniknúť konkrétne kroky, aby zabránila Putinovým možným dobrodružstvám. Čína je jedinou krajinou na svete s touto schopnosťou a musí naplno využiť túto jedinečnú výhodu.  Putinova strata podpory Číny s najväčšou pravdepodobnosťou skončí vojnu, alebo sa ruský prezidenta aspoň neodváži vojnu eskalovať.