28. marca 2018

Bývalé sovietske republiky pochovávajú azbuku – pre Ukrajinu by zmena cyriliky na latinku mohla znamenať komplikácie

Od Igor Cibula

Bývalé sovietske republiky robia civilizačné kroky, ktoré znamenajú odklon od používania ruského jazyka a priblíženie kultúrnej sfére Západu. Namiesto azbuky zavádzajú latinku, čo môže znepokojovať nielen Moskvu, ale aj ruské menšiny, ktoré žijú v týchto krajinách. Niektorí analytici uvedený proces považujú za prejav snahy post-sovietskych štátov definitívne uniknúť vplyvu Ruska. Fakt, že Moskva doteraz neprejavila voči tomuto trendu negatívne reakcie, pripisujú viacerým okolnostiam, ktoré dávajú do súvislosti aj s tým, že Rusko – sankcionované Západom – zapojilo sa do konfliktu na Ukrajine a v Sýrii, takže nemá dostatok energie, aby sa angažovalo v ďalšom spore.

Internetový portál ruského denníka „Vzgljad“ upozornil na úvahy ukrajinského  ministra zahraničných vecí Pavla Klimkina o možnosti zaviesť na Ukrajine namiesto cyriliky latinskú abecedu. Jeho iniciatíva na Facebook-u vyvolala živé reakcie, pričom sa spomínajú príklady iných krajín, kde prešli z azbuky na latinku alebo používajú paralelne cyriliku i latinskú abecedu. Minister Klimkin vo svojom návrhu uviedol, aby sa diskutovalo o tom, že zo začiatku by sa používali obe abecedy. Podľa jeho vyjadrenia „cieľom je vytvorenie ukrajinského politického národa.“ V kontexte so svojim návrhom šéf ukrajinskej diplomacie zdôraznil: „Som absolútne presvedčený, že stredná Európa sa môže úplne obnoviť až po ukrajinskom oslobodení  od post-sovietskeho sveta“.

Klimkinova iniciatíva v post-sovietskom priestore nie je celkom originálna, pretože už v októbri minulého roku prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev podpísal dekrét o prechode kazašskej abecedy z azbuky na latinské písmo. Kazašská vláda vytvorila na tento účel komisiu s tým, že postupná transformácia kazašskej abecedy z cyriliky na latinčinu by mala prebehnúť do roku 2025. V kazašských školách sa výučba latinskej abecedy začne už v septembri 2020.Kazašskí užívatelia sociálnych sietí na internete začali uverejňovať svoje príspevky v latinskej abecede a s nadšením uvádzali svoje mená a priezviská v latinke. Ruský denník v tejto súvislosti nastolil otázku, že čo sa stane s kultúrnym dedičstvom Kazachstanu, najmä s obrovským množstvom kazašských kníh publikovaných od roku 1940 až doteraz v cyrilike ?

Abeceda v cyrilike bola už odmietnutá v Turkmensku, Azerbajdžane, Uzbekistane a v Moldavsku, čo v Moskve vnímajú ako jasný politický signál. Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo však rozhodnutie o prechode kazašského jazyka na latinskú abecedu za vnútornú záležitosť Kazachstanu. Ruský veľvyslanec v Astane Michail Bocharnikov na stretnutí poslancov z Kazachstanu a Ruska vyzdvihol, že „Kazachstan je jedným zo štátov, kde ruský jazyk podľa ústavy má oficiálny štatút.“ Pritom zdôraznil, že podľa informácií oficiálnych orgánov Kazašskej republiky je zvýšený záujem o učiteľov ruského jazyka, ako aj otváranie nových pobočiek ruských univerzít v tejto krajine. Napriek uvádzaným vyjadreniam zahraniční pozorovatelia konštatovali, že rozhodnutie zmeniť kazašskú abecedu bolo pre Moskvu šokom a interpretovali ho ako signál presunu krajiny mimo sféry ruského vplyvu.

V takomto rámci sa hodnotí aj myšlienka ministra Klimkina zaviesť na Ukrajine namiesto cyriliky latinskú abecedu. V diskusii okolo jeho návrhu sa objavili aj zmienky o príkladoch krajín, kde sa tiež namiesto cyriliky začala používať latinka. Ako politicky motivovaný prechod z cyriliky na latinské písmo sa uvádza Rumunsko, kde v roku 1860 po zjednotení podunajských kniežactiev do novovytvoreného štátu na čele s nemeckou dynastiou prešli na latinskú abecedu. Podobné procesy nastali v štátoch bývalej Juhoslávie. V Srbsku sa paralelne používa pravopis v cyrilike i latinke, i keď s postupným posunom k latinskej abecede. V Čiernej Hore je oficiálne podporovaná a využívaná latinská abeceda. Klimkinov návrh na zmenu písma na Ukrajine môže komplikovať niektoré politické procesy v krajine, a to hlavne v ruskojazyčných regiónoch východnej Ukrajiny.