29. septembra 2023

Aká bude dominantná niť politiky USA v budúcnosti ? – nestálosť a nespoľahlivosť americkej moci nabáda autokratov k riskantným aktivitám

Od Igor Cibula

„Spojené štáty teraz čelia závažnejším hrozbám pre svoju bezpečnosť ako za posledné desaťročia, možno vôbec“ – konštatoval Robert M. Gates.  Nikdy predtým nečelili súčasne aliancii štyroch protivníkov: Ruska, Číny, Severnej Kórei a Iránu – ktorých kolektívny jadrový arzenál by mohol byť v priebehu niekoľkých rokov takmer dvojnásobný. Od kórejskej vojny nemuseli Spojené štáty bojovať s mocnými vojenskými rivalmi v Európe a v Ázii. A nikto si nepamätá časy, keď mal protivník takú ekonomickú, vedeckú, technologickú a vojenskú moc ako dnes Čína. Problém však spočíva v tom, že práve v momente, keď si udalosti vyžadujú silnú a koherentnú reakciu zo strany USA, krajina ju nemôže poskytnúť. Jej roztrieštené politické vedenie – republikánske a demokratické, v Bielom dome a v Kongrese – nedokázalo presvedčiť dostatok Američanov, že na vývoji v Číne a Rusku záleží. Politickí lídri nedokázali vysvetliť, aké sú hrozby, ktoré tieto vzájomne prepojené krajiny predstavujú. Nepodarilo sa im formulovať dlhodobú stratégiu, ktorá by zabezpečila prevahu USA a demokratických hodnôt v širšom zmysle.

V takomto kontexte Robert M. Gates – bývalý minister obrany, ale predtým tiež bývalý riaditeľ CIA a potom univerzitný profesor – v časopise Foreign Affairs upozornil, že čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimír Putin majú veľa spoločného, ​​ale dve spoločné presvedčenia vyčnievajú. Po prvé, každý z nich je presvedčený, že jeho osobným osudom je obnoviť časy slávy imperiálnej minulosti svojej krajiny. Pre Si Ťin-pchinga to znamená získať späť niekdajšiu dominantnú úlohu imperiálnej Číny v Ázii a zároveň prechovávať ešte väčšie ambície na získanie globálneho vplyvu. Pre Putina to znamená presadzovanie nepríjemnej zmesi oživenia ruského impéria a znovuzískania úcty, ktorá sa preukazovala Sovietskemu zväzu. Po druhé, obaja lídri sú presvedčení, že vyspelé demokracie – predovšetkým Spojené štáty americké – majú svoje najlepšie časy za sebou a vstúpili do nezvratného úpadku. Tento úpadok sa podľa nich prejavil evidentným rastom izolacionizmu, politickou polarizáciou a vnútorným rozvratom týchto demokracií.

Súhrnne povedané, presvedčenia Si Ťin-pchinga a Vladimíra Putina znamenajú pre Spojené štáty nebezpečné obdobie. Problémom nie je len vojenská sila a agresivita Číny a Ruska. Ide aj o to, že obaja lídri už urobili veľké chyby doma aj v zahraničí a zdá sa, že v budúcnosti urobia ešte väčšie. Ich rozhodnutia by mohli viesť ku katastrofálnym následkom pre nich samotných – i pre Spojené štáty. Washington preto musí zmeniť Si Ťin-pchingove a Putinove kalkulácie a znížiť pravdepodobnosť katastrofy, čo si bude vyžadovať strategickú víziu a odvážne kroky. Spojené štáty  zvíťazili v studenej vojne vďaka dôslednej stratégii, ktorú presadzovali obe politické strany počas deviatich po sebe nasledujúcich prezidentských období. Dnes si to vyžaduje podobný obojstranný prístup. V tom spočíva problém. Spojené štáty sa nachádzajú v jedinečne zradnej pozícii: čelia agresívnym protivníkom so sklonom k ​​chybným odhadom, ale nie sú schopné koncentrovať jednotu a silu potrebnú na ich odradenie. Úspešné odstrašenie lídrov, akými sú Si Ťin-pching a Vladimír Putin, závisí od istoty záväzkov a stálosti reakcie. Namiesto toho však nefunkčnosť spôsobila, že americká moc je nestála a nespoľahlivá, čo prakticky nabáda autokratov náchylných k riziku, aby uzatvárali nebezpečné stávky – s potenciálne katastrofickými následkami.

Epická súťaž medzi Spojenými štátmi a ich spojencami na jednej strane a Čínou, Ruskom a ich „spolucestujúcimi“ na strane druhej je v plnom prúde. Američania musia pochopiť, prečo je globálne vedúce postavenie USA napriek nákladom životne dôležité pre zachovanie mieru a prosperity. Potrebujú vedieť, prečo je úspešný ukrajinský odpor voči ruskej invázii rozhodujúci pre odradenie Číny od invázie na Taiwan. Musia vedieť, prečo čínska nadvláda v západnom Pacifiku ohrozuje záujmy USA. Potrebujú vedieť, prečo je čínsky a ruský vplyv na globálnom Juhu dôležitý pre americké peňaženky. Potrebujú vedieť, prečo je spoľahlivosť Spojených štátov ako spojenca taká dôležitá pre zachovanie mieru. Musia vedieť, prečo čínsko-ruské spojenectvo ohrozuje Spojené štáty. Toto sú súvislosti, ktoré by si mali americkí politickí lídri uvedomovať každý deň.

Podľa názoru Roberta M. Gatesa ak majú USA chrániť svoj ľud, svoju bezpečnosť a slobodu, musia naďalej zvládať svoju globálnu vedúcu pozíciu.  Obnovenie domácej podpory pre túto zodpovednosť je nevyhnutné na obnovenie dôvery medzi spojencami a povedomia medzi protivníkmi, že Spojené štáty splnia svoje záväzky. Kvôli domácim rozporom, zmiešaným posolstvám a ambivalencii politických lídrov ohľadom úlohy Spojených štátov vo svete existujú v zahraničí značné pochybnosti o americkej spoľahlivosti. Priatelia aj protivníci sa pýtajú, či je Bidenova angažovanosť a budovanie spojenectva návratom k normálu, alebo či Trumpovo pohŕdanie spojencami – „Amerika na prvom mieste“ – bude dominantnou niťou americkej politiky v budúcnosti. V kontexte s hrozbami explozívnych pomerov na svetovej scéne domáca scéna v USA dnes nie je ani zďaleka usporiadaná: americká verejnosť sa obrátila dovnútra; Kongres upadol do hašterenia, nezdvorilosti a pokryteckého správania; a následne prezidenti sa buď dištancovali, alebo urobili zlú prácu pri vysvetľovaní globálnej úlohy Ameriky. Aby sa USA vysporiadali s takýmito mocnými a riskantnými protivníkmi, musia zlepšiť svoju hru v každej dimenzii. Až potom môžu odradiť Si Ťin-pchinga a Vladimíra Putina od ďalších zlých stávok. Nebezpečenstvo reálne existuje !