Zo sveta špionáže


alt

Potrebuje Európska únia vlastnú spravodajskú službu ?

04.12.2017

Moje presvedčenie o tom, že Európska únia nepotrebuje vlastnú spravodajskú službu som prezentoval na 11. medzinárodnom sympóziu na tému "Spravodajské služby a politici, médiá a sociálne siete", ktoré usporiadala Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave 5. decembra 2017. Podporujem názory, že EÚ potrebuje medzinárodný systém zdieľania spravodajských informácií, vrátane interoperability medzi policajnými systémami a systémami spravodajských služieb.

Čítaj viac
alt

Sovietsky špión George Blake sa v Moskve dožil 95-ich rokov

11.11.2017

Tlačová služba ruskej rozviedky SVR (Služba zahraničnej rozviedky Ruska) poskytla verejnosti pri príležitosti 95. narodenín bývalého príslušníka britskej rozviedky MI6 Georgea Blakea jeho vyhlásenie, v ktorom uviedol motívy svojej špionážnej činnosti v prospech Sovietskeho zväzu.

Čítaj viac
alt

Ženy v štruktúrach spravodajských služieb

03.10.2017

Môj referát na 10. medzinárodnom sympóziu na tému „Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí“, usporiadanom Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy 6.12.2016 v Bratislave uvádzam v tejto rubrike ako prvý príspevok. Chcel by som pravidelne publikovať vlastné názory a poznatky, ale aj názory a skúsenosti mojich kolegov so spravodajskej komunity.

Čítaj viac